Poziv mladim pravnicima da se prijave za stažiranje u pravosudnim institucijama

Cilj ovog programa je da se omogući veće učešće mladih pravnika kako bi stekli nova znanja i veštine u pravosudnim institucijama.

Njima će biti omogućeno da se bliže upoznaju sa radom institucija u cilju podsticanja mogućnosti zapošljavanja pripadnika nacionalnih manjina u upravi, poručili su iz ACDC-a.

Programom je predviđen izbor do deset kandidata koji će stažirati tri meseca u pravosudnim institucijama i advokatskim kancelarijama uz mesečnu nadoknadu.

Da bi se prijavili, kandidati moraju da ispune određene uslove koji se, između ostalog, odnose na stepen obrazovanja i poznavanje jezika. Uz prijavu je potrebno priložiti CV u EuroPass formatu, dokumenta o školskoj spremi i skeniranu ili odštampanu ličnu kartu.

Više informacija o kriterijumima za prijavu, potrebnoj dokumentaciji, kao i prijavni formular možete pronaći OVDE.

Kandidati imaju mogućnost da se prijave online putem, na e-mail adresu office@acdc-kosovo.org, sa naslovom mejla: „Prijava za stažiranje 2022. i ime aplikanta“ ili da dokumenta predaju u kancelariji Centra za zastupanje demokratske kulture (ACDC) koji se nalazi u ulici Čika Jovina 3, zgradi TC North City, na prvom spratu, svakog radnog dana od 10-14 časova u zapečaćenoj koverti sa naznakom – „Program stažiranja za mlade pravnike“.

Krajnji rok za prijavu je 21. mart 2022. godine.

Iz ACDC-a navode da nepotpune, neodgovarajuće i neblagovremeno poslate prijave i dokumentacija uz prijave neće biti razmatrane.

Saopštili su da se izbor kandidata koji ispune formalne uslove vrši na osnovu dostavljenih prijava i razgovora sa kandidatima, te da će o vremenu i mestu razgovora da obaveste samo one koji su ušli u uži izbor.

Izabrani kandidati potpisaće ugovore sa Centrom za zastupanje demokratske kulture i njih sleduje mesečna nadoknada.

Iz ACDC-a su posebno ohrabrili žene i pripadnike marginalizovanih grupa da se prijave na konkurs.

Izvor :
KoSSev