Posledice poplava u opštini Gračanica

Obilne padavine koje su početkom godine pogodile Kosovo poplavile su i nanele veliku materijalnu štetu hiljadama domaćinstava. U mnogim slučajevima, uzrok poplava su i neočišćena rečna korita, koja se usled obilnih padavina izlivaju. Jedna od reka koja građanima često služi kao deponija je Janjevka, čiji je izvor u blizini sela Janjeva, i koja se u svom toku uliva u Sitnicu čije se korito pruža na nepun kilometar daljine od Lipljana. Početkom ove godine zbog izlivanja ove reke najpogođenije poplavama bilo je selo Donja Gušterica u Opštini Gračanica, dok mesta na teritoriji opštine Lipljan gde ova reka prolazi nisu pretrpela veću materijalnu štetu.