Pomoć porodicama koje su izgubile svoje članove od posledica kovida

Ministarstvo finansija, rada i transfera Kosova pružiće pomoć porodicama koje su tokom pandemije od posledica kovida-19 izgubile svoje članove.

U pitanju je jednokratna finansijska podrška od 1.500 evra. Posebna podrška biće pružena porodicama čiji su članovi bili zaposleni kao zdravstveno osoblje unutar javnih institucija a koji su život izgubili tokom pandemije.

Pomoć se odnosi samo na članove uže porodice, kao što su bračni drug, dete ili roditelj.

Građani koji su izgubili svoje najmilije od posledica koronavirusa mogu popuniti obrazac na internet stranici: https://masa3-1.rks-gov.net

Prijava će biti moguća do 30. novembra 2021. godine, a osim ličnih podataka aplikanta i člana porodice koji je izgubio život, biće vam potrebna skenirana / fotografisana kopija lične karte,
te uverenje kojim se dokazuje porodična veza aplikanta sa članom porodice koji je izgubio život.

Potvrđivanje će se izvršiti na osnovu liste smrtnih slučajeva od kovida-19 izdatih od strane Nacionalni institut za javno zdravlje.

Izvor :
RTV KIM