“Položaj i problemi osoba sa invaliditetom na teritoriji opštine Gračanica“

Glavni problemi osoba sa invaliditetom na teritoriji opštine Gračanica odnose se na nedostatak infrastrukture, uslove obrazovanja pružanja, socijalnih  usluga i nepoštovanje zakona zaključeno je na debati na temu “Položaj i problem osoba sa invaliditetom u opštini Gračanica” održanoj u Medija centru u Čaglavici.

Predsednik Saveza osoba sa invaliditetom u Gračanici Dragan Josifović rekao je da brojne organizacije na teritoriji opštine Gračanica dobijaju projekte koji se odnose na pomoć geronto domaćica, ali da to nije dovoljno kad su u pitanju osobe sa invaliditetom

 “Ja sam osoba sa invaliditetom kome je potreban personalni asistent. Ja svog personalnog asistenta moram da plaćam sam zato što nije predviđeno projektima, ali je  predviđeno zakonom. Svaka osoba sa invaliditetom da kažem koja je u random odnosu ili koja se bavi nekom delatnošću, bilo da je nevladin sektor ima pravo na personalnog asistenta koga bi lokalna samouprava trebalo da plati. To kod nas nije zaživelo, nemamo nijedan socijalni servis, niti servis podrške. I jedan jedini koji može da funkcioniše odnosno koji funkcioniše – ne postoji”, rekao je Josifović.

Pored problema koje je naveo Josifović, a koji se odnose na osobe sa invaliditetom predstavnik Saveza slepih u Gračanici Božidar Stojanović ukazao je i na nepoštovanje Zakona o slepima koji se prema njegovim rečima ne poštuje.

 “U tom zakonu stoji  da su slepa lica oslobođena poreza i doprinosa i raznih taksi. Međutim u praksi se oni ne primenjuju. Mi imamo slučaj jedan recimo gde je organizacija slepih u Đakovici tužila opštinu Đakovica i dobila je na sudu u Prištini i sada su sva slepa lica oslobođena plaćanja raznih doprinosa, poreza i taksi u opštini. Zar je potrebno da svi tužimo svaku opštinu da bi se sprovodilo ono što stoji u zakonu?. U zakonu o slepim licima stoji da je obaveza svih organa i svih institucija da natpise pišu krupnim slovima zbog slabovidih osoba i reljefnim, na Brajevom pismu, da bi i slepi mogli da koriste. S druge strane Zakonom o slepima Kosova predviđeno je da se na Kosovu uradi i omogući nabavka govornih softvera, da slepi mogu da rade na računarima. To je i opština Gračanica u obavezi da uradi. Sve to stoji na papiru, ali neko to treba da pročita i da realizuje”, kazao je Stojanović.

Josifović je dodao da još jedan od problema i taj što gotovo nijedna institucija, niti privatni sektor  na teritoriji opštine Gračanica ne poštuje Zakon o zapoljavanju osoba sa invaliditetom.

 “Svako ko je poslodavac, a to je Opština i Dom zdravlja, i škola i privatni sektor..svi oni moraju da uposle ili ako ne upošljavaju da plate neku kaznu, a to je jedan odsto od profita. Odnosno jedan odsto od prometa koji imaju. Međutim niti ko plaća, niti ko upošljava osobe sa invaliditetom”, rekao je Josifović.  

Sve ove probleme sa kojima se suočavaju osobe sa invaliditetom  na teritoriji opštine Gračanica Josifović i Stojanović su kažu upoznali rukovodstvo opštine. Stojanović je naveo da je od gadonačlenice Gračanice, ali i ostalih opštinskih zvaničnika dobio obećanje i uverenje da će lokalna samouprava pomoći ovoj kategoriji ljudi.   

“Gradonačlenica gospođa Ljiljana Šubarić nam je obećala da će sve učiniti da nam obezbedi jedan govorni softver i jedan raučunar. Ako ne budu mogli iz opštinskih nastojaće da preko donatora to obezbede. Rok nije određen rečeno je da će to biti što skorije, što brže budu mogli. Sada je takva situacija, šta ćemo”, kazao je Stojanović.

Međutim za razliku od pojedinih opštinskih zvaničnika koji nisu odredili rokove, predsedavajuća Odbora za osobe sa posebnim potrebama pri Opštini Gračanica Sonja Ilić Odalović obećala je da će jedan od problema osoba sa invaliditetom koji se odnosi na parking mesta biti rešen vrlo brzo.

“Naš odbor je jako kasno formiran i ja sam se tek par možda nedelja upoznala sa tim problemima i zahtevima udruženja sa invaliditetom. I odmah sam taj predlog izložila i na skupštini i gradonačelnici. Tako da ne do kraja godine, to je dug period, ali možda za najkasnije dve nedelje će biti obeležena parking mesta za invalide ispred svake javne ustanove”, rekla je Sonja.

Sonja Ilić Odalović rekla je da je „invalidnost“  i dalje tabu tema na Kosovu, navodeći kao primer, ali i problem što mnoge porodice ne žele da se sazna da među njihovim članovima postoje osobe sa invaliditetom. Ona je apelovala na sve da to ne rade, jer kako je istakla, time mogu da ugroze njihovo zdravlje, ali život.

“Daću vam jedan primer iz moje prakse kada sam pre desetak godina radila kao lekar opšte prakse. Žena od oko tridesetak godina starosti je dolazila da propiše terapiju, čak iz Kosovskog Pomoravlja. Kada sam je pitala zbog čega ovde propisije, a ne u svom mestu, ona mi je rekla da boluje od epilepsije i da niko u njenoj sredini, niti muž, niti porodica ne znaju da ona ima taj problem. Ja sam bila šokirana. Pokušavala sam da je ubedim da treba taj problem javno da iznese jer ukoliko joj se desi napad da bi ti ljudi znali kako da joj spasu život. Međutim, ona je negirala to i govorila da se nikad ne bi udala da su oni znali da ona boluje od epilepsije. Tako da Invaliditet nije samo vidljiv fizički nedostatak nego pod invaliditetom možemo predstaviti tu epilepsiju, šizofreniju ili bilo koju bolest koja sa sobom nosi možda i neki psihički ne samo fizički nedostatak”, rekla je Sonja Odalović.

Sonja Ilić Odalović smatra da je društvo u Gračanici generalno otvoreno za probleme i potrebe osoba sa invaliditetom, ali je navela da i same osobe sa ivaliditetom moraju da budu aktivne u društvu.  

“Problem mora da se iznese javno i ne smatram da su osobe sa invaliditetom građani drugog reda. Svaki zdrav um neće to reći, već će reći da smo svi jednaki i ono za šta se ja borim i kao čovek, i kao lekar i kao predsedavajuća ispred odbora jeste diskriminacija lica sa posebnim potrebama, jer diskriminacija nije samo vređanje i omaložavanje takvih osoba nego je diskriminacija po meni i onih koji ne idu u redovnu školu, diskriminacija je po meni i onih koji nemaju pravo izbora na glasanju. Diskriminacija je recimo nemogućnost ući u neku zgradu, bioskop, pozorište. Tako da mislim da je svest našeg društva u 21. veku malo veća nego što je prethodno bilo, da i te kako prihvatamo svaki vid invalidnosti i mislim da društvo želi, ali da osobe sa posebnim potrebama trebaju da budu vidljive i da iskažu svoj problem”, rekla je Sonja.

S druge strane Dragan Josifović kaže da mnoge osobe sa invaliditetom jesu aktivne i vidljive u društvu, ali da predstavnici brojnih ustanova i institucija treba da više urade kako bi se olakšao život ovoj kategoriji ljudi.

 „Za mene ne postoje prepreke u društvu, odnosno tu gde živim, ali postoje fizičke prepreke gde ne mogu da dođem do banke, ne mogu da dođem do škole. Ne mogu da dođem do opštine do drugog sprata, postoji lift, ali ne radi“, rekao je Josifović.

Debatu na temu „Položaj i problemi osoba sa invaliditetom na teritoriji opštine Gračanica“ organizovao je Medija centar u Čaglavici uz podršku Opštine Gračanica.

Izvor :
Medija centar Čaglavica