Poljska preuzima predsedavanje OEBS-om

Poljska danas od Švedske preuzima jednogodišnje predsedavanje Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS), a dužnost predsedavajućeg vršiće šef poljske diplomatije Zbignjev Rau.

Rau je ranije rekao da će u centru poljskog mandata biti podrška rešavanju konflikata i narodima pogođenim konfliktom, izazovi koje je donela pandemija korona virusa i sprovođenje duha saradnje koji neguje OEBS.

„Naša je dužnost kao OEBS da pružimo zaštitu i pomoć najslabijima, civilima, ženama i deci od posledica sukoba. Posedujemo potreban instrumentarij dugotrajno iskustvo u pružanju pomoći ljudima kojima je potrebna“, rekao je Rau u Stalnom savetu OEBS-a.

Govoreći o političko-vojnoj dimenziji angažmana OEBS-a, on je istakao kontrolu naoružanja i mere za izgradnju poverenja i bezbednosti kao ključne za celo područje te organizacije.

Kada je reč o ekološkoj i ekonomskoj dimenziji, poljsko predsedavanje će se, prema rečima ministra, koncentrisati na oporavak i modernizaciju privreda. Poljska namerava da vidi dalje od sadašnje pandemije kovida-19 „kako da se izgrade otpornije privrede pripremljene za buduće izazove“, rekao je Rau.

On je kao aktivnosti poljskog predsedavanja u trećem stubu OEBS-a, humanoj dimenziji, najavio podršku Kancelariji za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR), Visokom komesaru za nacionalne manjine i Predstavniku za slobodu medija (RFOM).

OEBS, čije je sedište u Beču, osnovan je 1973. i najveća je međuvladina bezbednosna organizacija u svetu sa 57 zemalja članica i 11 zemalja partnera.

Poljska je već predsedavala OEBS-om 1998. godine, a posle njenog sadašnjeg mandata, tu funkciju 2023. godine treba da preuzme Severna Makedonija.

Izvor :
Beta, Danas