Petrović Škero o RKS tablicama: Da li odluku može da donese vlada u tehničkom mandatu?

„Odluka Vlade Srbije da se omogući sloboda kretanja svim vozilima sa Kosova i Metohije doneta je u tehničkom mandatu Vlade, a da li to spada u ovlašćenja Vlade kojoj je prestao mandat ne možemo da znamo dok ne vidimo zvanično obrazloženje te odluke“, istakla je za N1 bivša predsednica Vrhovnog suda Srbije Vida Petrović Škero.

Sagovornica N1 napomenula je da ne zna kako je Vlada obrazložila donošenje te odluke upravo sada u svom tehničkom sazivu, pitajući se šta se to bitno promenilo u roku od godinu dana da se u ovom trenutku dozvoli kretanje vozilima sa kosovskim tablicama.

„Treba pogledati obrazloženje odluke i tek onda reći da li to spada u ovlašćenja Vlade kojoj je prestao mandat. Tada ćemo znati da li su ispunjeni uslovi iz člana 17 Zakona o Vladi da upravo u ovom trenutku Vlada donese takvu odluku. Ne bih davala pravno tumačenje dok ne vidim tekst te odluke i razloge zbog kojih je ona doneta“, naglasila je Petrović Škero.

A član 17 Zakona o Vladi propisuje da Vlada kojoj je prestao mandat može vršiti „samo tekuće poslove i ne može predlagati Narodnoj skupštini zakone i druge opšte akte niti donositi propise, izuzev ako je njihovo donošenje vezano za zakonski rok ili to nalažu potrebe države, interesi odbrane ili prirodna, privredna ili tehnička nesreća“.

O odluci Vlade Srbije da se omogući sloboda kretanja svim vozilima sa Kosova javnost je u ponedeljak obavestio direktor Kancelarije za KiM Petar Petković.

Petković je tom prilikom naglasio da će odluka primenjivati od 1. januara, kao i da će na svim graničnim i administrativnim prelazima biti postavljen disklejmer.

„Omogućavanje učešća u saobraćaju na putevima svih vozila koja su registrovana od strane privremenih institucija samouprave u Prištini vrši se isključivo iz praktičnih razloga, radi olakšavanja položaja pojedinaca i omogućavanja njihove slobode kretanja i ne može se tumačiti kao priznavanje jednostrano proglašene nezavisnosti takozvanog Kosova, ne prejudicira određivanje konačnog statusa i ne može se tumačiti kao pristanak Beograda na odstupanje od prava garantovanih Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244“, navodi se u tekstu disklejmera.

Izvor :
N1, Kim