Otpis poreza na imovinu koristi građanima, ali šteti opštinama

Građanima Kosova je otpisano do sto evra poreza na imovinu za 2023. godinu. Predstavnici civilnog društva kosovskih Albanacca ocenjuju da će oprost ovih sredstava uticati na kapitalna ulaganja u opštinama i procenjuju da će usvajanje izmene Zakona o porezu na imovinu oštetiti opštine za milione evra.

U Zajednici (Asocijaciji) kosovskih opština očekuju da će na osnovu ovog nacrta zakona opštinama biti nadoknađeni gubici koje će pretrpeti zbog odluke o otpisivanju do sto evra duga za porez.

Izvršni direktor ove organizacije Sazan Ibrahimi smatra da će opštine pretrpeti značajnu finansijsku štetu ukoliko sredstva ne budu nadoknađena sa centralnog nivoa.

„Građani treba da znaju da će sledeće godine platiti račun za porez na imovinu uz povećanje koje je Ministarstvo finansija odobrilo tokom 2023. godine. Ovo otpisivanje će važiti samo za 2023. godinu, jer će u narednim godinama račun za porez na imovinu biti plaćen uz povećanje”, rekao je on za Radio Kosovo.

Ibrahimi je dodao da je besmisleno da centralni nivo odlučuje o lokalnom.

„Iznenađeni smo hitnošću koju je Skupština Kosova pokazala u pogledu usvajanja ovog zakona, jer smo očekivali da će se prvo konsultovati gradonačelnici i opštine, pošto su porez na imovinu i prihod od poreza na imovinu prihodi opštine i nisu sa centralnog nivoa“, kazao je on.

Iz Zajednice kosovskih opština je poručeno da če se od sledeće godine porez na imovinu plaćati u ratama.

Istraživač u NVO Inicijativa za napredak (INPO) Valjmir Iljazi smatra da je otpisivanje do sto evra duga za porez dobrodošlo za građane, ali se slaže da će ova odluka uticati na prihode opština.

„Uticaće na smanjenje prihoda opština, jer je njihov glavni prihod oporezivanje i to će uticati na projekte i kapitalne investicije koje opštine već imaju u planu“, naveo je on.

Skupština je 27. jula usvojila izmenu novog Zakona o porezu na nepokretnosti, koji predviđa mogućnost smanjenja računa za 2023. godinu do 100 evra, u vidu poreskih olakšica za primarno stambeno i poljoprivredno zemljište, uz ograničenje da obračun kamate da ne sme da prelazi visinu poreske obaveze.

Izvor :
Radio Kosovo, Ekonomija onlajn, Kim