Opština Gračanica odobrila 60 000 evra za projekat “Dani Gračanice 2023”

Opština Gračanica  donela je odluku da za finansiranje projekta “Dani Gračanice 2023“ odobri predlog projekta podnet od strane nevladine organizacije Komunikacija za razvoj društva koji će sprovoditi u partnerstvu sa 11 nevladinih organizacija.

Ukupan iznos koji je ovoj organizaciji odobren je 60.000 evra.

Na javni poziv koji je opština Gračanica objavila 23.maja 2023. godine “za finansijsku podršku projekata programa nevladinih organizacija za finansiranje projekta Dani Gračanice 2023. godine u ukupnom iznosu do 60.000 evra” prijavilo se 19 aplikanata.

Međutim, kako se navodi u obrazloženju odluke devet aplikacija nisu ispunile uslove javnog poziva u pogledu kompletnosti dokumenata i sadržine obrazca i kao takve su odbačene.

Drugih devet organizacija ostvarile su manje od 50 bodova i time se nisu kvalifikovale za finansijsku podršku, navodi se u odluci o preliminarnom spisku korisnika koju je pre dana dana donela opština Gračanica.  

Izvor :
Medija centar Čaglavica