Ombudsman: Oko 30 odsto žalbi na dužinu sudskih procesa

Oko 30 odsto žalbi koje na godišnjem nivou primi kosovski Ombudsman usmerene su protiv sudova, navodi se u izveštaju Ombudsmana o efektivnom rešavanju dužine postupka u sudskim postupcima – povreda prava na suđenje u razumnom roku. Predstavljanju izveštaja prisustvovali su i premijer Kosova Aljbin Kurti i ministarka pravde Aljbuljena Hadžiu.

U izveštaju se navodi da je tokom 2017. godine od ukupnog broja žalbi koje je kosovski Ombudsman dobio 30 odsto podneto protiv sudova. Tokom 2018. i 2019. godine broj žalbi porastao je na 32 odsto, dok je 2020. i 2021. opao na 27 odsto.

“Godinama primamo žalbe ove prirode i to je najveći procenat uopšte među žalbama uz druge neke prekršaje koje navode građani. Zaključili smo da je ovo kršenje prava na razumno trajanje sudskih postupaka i na prava na pravne lekove. Druga stvar je nedostatak pravnih mehanizama za zaštitu ovog prava na razumno trajanje suđenja. To bi trebalo da donese neku kompenzaciju oštećenim stranama. Ombudsman je 2019. preporučio Skupštini Kosova donošenje zakona koji se bave pravnim lekom za nadoknadu štete ljudima zbog kašnjenja i odugovlačenja procesa. I to do sada nije  sprovedeno”, rekao je Ombudsman Kosova Naim Ćeljaj.

Premijer Kosova Aljbin Kurti rekao je da Vlada Kosova ulaže napore da problem kašnjenja u rešavanju sudskih predmeta bude rešen. On je naveo da su kašnjenje i odugovlačenje sudskih procesa posledica integracije Kosova u demokratske evropske vrednosti.

“To ide uz izgradnju demokratskog društva zasnovanog na vladavini prava. Takođe se godinama suočavamo sa mnogim izazovima oko implementacije vladavine prava na Kosovu. Problemi nas kontinuirano prate. Moje duboko ubeđenje je da smo posvećeni i rešeni da se hrabro suočimo sa svim tim izazovima. Ne bih se ograničio na izvršnu vladu, nego svi segmenti društva koji čine sistem vlasti u celini treba da se suoče sa problemima, svi sistemi, podsistemi, zakonodavci kao i oni koji sprovode zakon i donose odluke, civilno društvo, mediji i Ombudsman, čitav mozaik institucija”, rekao je Kurti.

Predsednica Ustavnog suda Kosova Gresa Caka  – Nimani istakla je da reforme koje se sprovode u  pravosuđu ne mogu da budu opravdanje za kašnjenje i dugo trajanje postupaka jer se, kako je kazala još od usvajanja Ustava Kosova 2008. dešavaju kašnjenja u sudskim procesima. Ona je dodala i da rokovi za završetak procesa treba da budu naglašeni.

“Prva stvar je uspostavljanje mehanizma koji drži kontrolu poštovanja rokova koji su navedeni u postojećim zakonima. Ti mehanizmi moraju da se implementiraju delotvorno. Duboka analiza prilika i mogućnosti sudova da kontinuirano šalju na ponovno odlučivanje predmete takođe treba da se izmeni jer imamo veliki broj predmeta pred Apelacionim sudom. Potrebno nam je određivanje delotvornih pravnih lekova, jer imamo određenu hitnost i potrebna su delotvorna sredstva koja se koriste pre nego što to stigne do Ustavnog suda. Kada je reč o kompenzaciji ona još uvek nije regulisana niti Ustavni sud ima to pravo. Ustavni sud nikada nije dodelio odštetu nekome”, rekla je Nimani.  

Ministarka pravde Albulena Hadžiu kazala je da ministarstvo radi na rešavanju ovog pitanja i dodala da je neophodno obezbediti delotvorne pravne lekove kako u zakonima tako i u praksi.

“Mislim da je jedan od problema i kritičnih tačaka pravosudnog sistema Republike Kosova velika količina nerešenih zaostalih predmeta. Tu je problem princip suđenja u razumnom roku. Građani se sa ovim suočavaju godinama i institucije Republike Kosova kao i Vlada spremne su da podrže institucije, ako su im potrebni ljudski i kadrovski kapaciteti, dodatnim budžetom”, rekla je Hadžiu.

Okrugli sto na temu “Pravo na suđenje u razumnom roku” organizovala je Institucija Ombudsmana.

Izvor :
Medija centar Čaglavica