Ombudsman i ACDC predstavili novu platformu za žalbe za kršenje ljudskih prava

NVO Centar za zastupanje demokratske kulture (ACDC) i kosovski Ombudsman Naim Ćeljaj, predstavili su danas novu platformu za žalbe koja će značajno olakšati građanima podnošenje žalbi za kršenje ljudskih prava. Ombudsman je naglasio da će ova inicijativa prvenstveno poboljšati efikasnost njihove institucije, ističući da je tretiranje žalbi bilo važno i za njegove prethodnike.

“Od kad sam  ja u ovom mandatu, video sam da su istu politiku imali i moji prethodnici, i drugi Ombudsmani pre mene. Oni su pridavali veliku važnost tretiranju žalbi, obradi, žalbi, razmatarnju. Jer se tu pokazuje i profesionalizam i obavljanje našeg mandata u odnosu na građane, koji su često nemoćni naspram institucija države. Nemaju mogućnost da imaju onu ulogu koja je  potrebna da se preduzmu radnje koje bi bile u korist građana” kazao je Ćeljaj.

Naim Ćeljaj je istakao da je uspostavljena nova praksa prema kojoj su službenici obavezni redovno podnositi izveštaje o napretku predmeta. Poseban naglasak je stavljen na slučajeve koji traju duže od šest meseci, za koje se zahteva detaljan izveštaj kako bi se identifikovali eventualni uzroci produženja postupka.

 ‘’Pravni savetnici i direktori odeljenja izveštavaju na nedeljnom nivou o postupku predmeta. I za svaki slučaj koji traje duže od šest meseci, moraju da podnesu poseban izveštaj u kom informišu Ombudsmana zašto se toliko odugovlači, zašto se produžuje taj rok od šest meseci u vezi neke žalbe. Dakle, uspostavili smo jednu vrstu samouređivannja, unutrašnje samokontrole i samoodgovornosti za službenike koji možda nisu efikasni u razmatarnju žalbi”, naveo je Ćeljaj.

Novu platformu za žalbe predstavio je vršilac dužnosti šefa kancelarije za javne komunikacije i pristup javnim dokumentima u Ombudsman instituciji Petrit Čolaku.

 ‘’Građani koji se žale imaju jedan obrazac, u kom ubaciju lične podatke: ime, prezime, adresu, broj telefona, mejl, pol, ali i etničku pripadnost. Zatim, jedno kratko objašnjenje, protiv koje javne institucije Republike Kosova se podnosi žalba. Dakle, da žalbenik pruži što bazičnije informacije i da opiše ukratko žalbu što jasnije, što je jednostavnije moguće. I na kraju imamo prostor gde se prilažu dokumenti. Jer, u našerm radu jako je važno da imamo sve dokumente, sve činjenice koje žalbenik ima” rekao je on.

Dušan Radaković, izvršni direktor ACDC, je pohvalio saradnju sa Ombudsmanom i izrazio zadovoljstvo što su zajedno redizajnirali formu za žalbe na sajtu Ombudsmana, čime je ova institucija postala još transparentnija.

“Paralelno s tim, smo kroz projekat našli način da finansiramo redizajniranje veb sajta Institucije Ombudsman, koji je takođe, u završnoj fazi” rekao je Dušan Radaković.

Radaković je istakao da je ova organizacija u proteklom period redovno inicirala razgovore o pitanjima poput eksproprijacije na severu i  situaciji u vezi sa kršenjem ljudskih prava.

”Tako da i u periodu kada je bilo vrlo teško išta organizovati na severu u doba i barikada i protesta, gospodin Ćeljaj je redovno bio gost u našoj kancelariji. I pričali smo o kršenju ljudskih prava, i što je najvažnije Institucija je uzela na sebe da rešava te probleme. I svakog dana se rešava slučaj po slučaj, što smatram vrlo važnim” kazao je on.

Izradu platforme za žalbe i redizajniranje sajta Ombudmsmana realizuje Centar za zastupanje demokratske kulture u okviru projekta “Unapređenje ljudskih prava kroz povećanje javne” uz podršku UNMIK-a.

U okviru ovog projekta održano je i šest sastanaka u različitim regionima Kosova, što je doprinelo jačanju javne svesti o ljudskim pravima i ulozi Ombudsmana.

Izvor :
Medija centar Caglavica