OEBS: Ostavka sudija i tužilaca kosovskih Srba predstavlja korak unazad za integraciju i vladavinu prava u Mitrovici

Misija OEBS-a na Kosovu danas je objavila svoj najnoviji izveštaj o posledicama masovne ostavke sudija, tužilaca i administrativnog osoblja kosovskih Srba 2022. godine, zaposlenih u pravosudnom sistemu u regionu Mitrovice.

Izveštaj analizira javno dostupne statističke podatke od januara 2022. do juna 2023. godine koji se odnose na sposobnost Osnovnog suda u Mitrovici i Osnovnog tužilaštva da blagovremeno i efikasno sprovode pravdu pre i posle novembra 2022. godine, kada su 20 sudija, 10 tužilaca i 132 administrativna radnika dali ostavku. Pored toga, ostavke je podnelo četvoro sudija kosovskih Srba iz Odeljenja Apelacionog suda u Severnoj Mitrovici.

„Ove ostavke su bile veliki korak unazad za pravosudni sistem Mitrovice, nakon integracije pravosudnog osoblja kosovskih Srba 2017. godine. Ovaj izveštaj Misije OEBS-a pokazuje da je to dovelo do smanjenja sposobnosti suda i tužilaštva da sprovode pravdu, čime se narušava pravo na suđenje u razumnom roku i otežava dostupnost pravde“, rekao je Majkl Devenport, šef Misije OEBS-a na Kosovu.

Usled iznenadnog i značajnog nedostatka osoblja u Osnovnom sudu u Mitrovici i Osnovnom tužilaštvu došlo je do primetnog pada stopa sudskih postupaka i stope ažurnosti rešavanja predmeta (čime se meri efikasnost sudova i tužilaštava) sa 75% na 59% u sudu i sa 75% na 57% u tužilaštvu.

I Sudski savet Kosova (SSK) i Tužilački savet Kosova (TSK) pokušali su da reše situaciju preraspodelom predmeta i premeštajima sudskog osoblja, razmatrajući takođe pitanje kako da se poboljša zapošljavanje novih sudija i tužilaca iz nevećinskih zajednica.

Izveštaj naglašava kritičnu potrebu za merama za rešavanje ovih pitanja i obnavljanje efikasnog i pravičnog funkcionisanja pravosudnog sistema u Mitrovici. Generalno posmatrajući, imperativ je da se promoviše  multietnički pravosudni sistem.

Misija OEBS-a na Kosovu ima mandat da podrži zaštitu ljudskih prava i prava zajednica, kao i da razvija kapacitete u sektoru javne bezbednosti i da jača demokratske institucije. Misija takođe prati usklađenost pravosudnog sistema sa međunarodnim standardima ljudskih prava i daje preporuke za rešavanje utvrđenih problema.

Kompletan izveštaj dostupan je ovde.   

Izvor :
Medija centar Čaglavica