Održana treća redovna sednica SO Gračanica -usvojene sve tačke dnevnog reda

Na trećoj redovnoj sednici opštine Gračanica odbornici su između ostalog usvojili inicijativu o međuopštinskoj saradnji Priština-Gračanica, čiji će prioriteti biti rešavanje problema reke Gračanke, Jalovišta u Kišnici i obilaznica puta Priština Gnjilane. Usvojena je i odluka o izmeni i dopuni statuta JKP „Ekologija“, a saopšteno je i da je raspušten bord direktora ovog preduzeća iz „tehničkih razloga“.

Odbornici su danas usvojili i odluku o poništenju Odluke o dodeli parcele za izgradnju Centra za zajednice u Suvom Dolu.  

Direktorka Odeljenja za urbanizam Aleksandra Đekić, rekla je da ova odluka mora da se stavi van snage jer je vraćena iz Ministarstva životne sredine i prostornog, koje ju je ocenilo kao neosnovanu, s obzirom da nije u skladu sa razvojnim planom opštine prema kom je na toj parceli predviđena gradnja samo za socijalno stanovanje.

„Bez obzira što imamo memorandum i sporazum sa Danskim savetom, ostaje na snazi razvojni plan i predviđeno je samo socijalno stanovanje bez izgradnje Centra za zajednice. Po starom razvojnom planu dok ne bude usvojen novi razvojni plan.  Odeljenje za urbanizam je organizovalo sastanak sa pravnim timom Ministarstva za prostorno planiranje i obrazložili smo ovaj Aneks memoranduma, da će ekonomsko osnaživanje biti od koristi ljudima iz tih zgrada. Međutim, oni su pri stavu da je to samo za socijalno stanovanje“, objasnila je direkorka urbanizma.

Sa 14 glasova za i četiri uzdržana, odbornici su usvojili i predlog o izmeni i dopuni statuta JKP „Ekologija“. U ime skupštine akcionara JKP „Ekologija“ razloge izmene i dopune statuta predstavio je Saša Danić. On je naveo da se promene u statutu uglavnom odnose na ažuriranje podataka o članovima skupštine akcionara i članova direktora borda JKP „Ekologija“. Ove izmene su, prema njegovim rečima, neophodne kako bi se nastavilo nesmetano funkcionisanje preduzeća.

„Od odabira nova dva člana borda podaci se nisu ažurirali, tako da u Statutu na osnovu kojeg postoji preduzeće još uvek stoje imena članova borda i skupštine akcionara iz prethodnog saziva. Statut sa ažuriranim imenima novih članova borda i skupštine se mora dostaviti Agenciji za registraciju biznisa radi izmene osnovnih podataka koji podrazumevaju imena izvršnih direktora preduzeća te osalih članova borda direktora i skupštine što je neophodno za ažuriranje podataka u poslovnoj banci preko koje se odvija finansijsko poslovanje JKP „Ekologija“, obrazložio je Danić uz dalje navođenje članova i stavova statuta za izmenu.  

Predsedavajući SO Milan Dimitrijević upitao je zašto se čekalo do sada, odnosno dve godine da se ovo promeni. Danić je rekao  da je to od njih tražila Agencija za regitraciju biznisa zbog ažuriranje podataka.

„Do 15. ovog meseca moramo da ispravimo te podatke. I čim nam se obratio bord direktora mi smo odmah počeli proceduru“, rekao je Danić.

Danić je dodao i da je Skupština deoničara raspustila četiri člana direktora borda zbog kako je naveo „tehničkih grešaka“, dodajući i da „iako je raspušten bord, direktori i dalje vrše funkciju sve do izbora novih.“

„Novi bord je od pre tri godine. Prva komisija akcionara je vršila izbor borda. Zato smo mi raspustili, evo još  jedno objašnjenje da vam dam. Upravo zbog tih tehničkih grešaka smo mi raspustli ceo bord javnog preduzeća jer u prvom sazivu na javnom pozivu po zakonu mi biramo četiri direktora borda, a oni su izabrali pet direkotra borda,a petog direktora borda odnosno izvršnog direktora  biraju sami članovi borda direktora JKP. Da bi ispravili sad te neke greške, vi znate da je to novo preduzeće, da je pre tri godine počelo sa radom, bilo je tih nekih tehničkih stvari, polako stavljamo celo preduzeće na čvrste noge i mislim da posluje“, rekao je Danić.

Direktor Odeljenja za katastar Nikola Marinković je predstavljajući izveštaj ovog odeljenja za 2022. godinu rekao je da je od prethodnog direktora nasledilo brojne probleme, pre svega kad su u pitanju zaostali zahtevi kojih je, kako kaže, bilo 974. Dodaje i da ovom opštinskom odeljenju zbog velikog broja nerešenih zahteva Agencija za katastar umalo nije oduzela nadležnosti.

 „Imali smo problem sa drugostepenim organom odnosno Agencijom za katastar koja je insisitirala da sve zaostale predmete rešimo. Mi smo kao odeljenje preuzeli sledeće aktivnosti: angažovali smo tri pravnika iz drugih opštinskih odeljenja na ispomoć na dva meseca, samim tim angažovali smo i dve nove pravnice na ugovore o radu i time su uložena sva moguća sredstva kao bi svi ovi zahtevi mogli da se okončaju. U suprotnom bili smo pred svršen čin odnosno Agencija za katastar mogla je oduzeti nadležnosti našem odeljenju“, rekao je Marinković i dodao je Odeljenje katastra jedno vreme bilo prvo na Kosovu po broju nerešenih zahteva.  

Na predlog gradonačelnice Gračanice Ljiljane Šubarić na ovoj sednici usvojena je i inicijativa o međuopštinskoj saradnji između opštine Priština i Gračanica. Detalje ove inicijative predstavio je potpredsednik opštine za zajednice Ljeutrim Ajeti, koji je naveo da će dve opštine sarađivati u oblasti socijalnog rada, javnih službi, sporta, kulture, obrazovanja i poljoprivrede.

„Jedan od važnijih problema je reka Gračanka koja je na granici između opštine Gračanica i opštine Priština, koja stvara zdravstvene i društvene probleme opštinama. Ova reka protiče kroz opštinu Priština, Gračanica i Kosovo Polje, zato se ove tri opštine bave ovim problemom. Imamo jedno od važnijih pitanja, to je pitanje prevoza, primarnog zastupanja i naravno jedno veoma bitno pitanje su psi lutalice. Ovim memorandumom koji će se potpisati između Opštine Gračanica i Priština, verujem da ćemo rešiti ove probleme u budućem periodu. Postoji zajednička volja da se reše ovi bitni problemi“, naveo je Ajeti.

Na ovoj sednici odornici Skupštine opštine Gračanica jednoglasno su i gotovo bez diskusije usvojili i izveštaj o radu Odeljenja za zdravstvo i socijalnu zaštitu za 2022. godinu, Odbora za politiku i finansije, kao i godišnji izveštaj o radu i realizaciji plana rada SO Gračanica za 2022. godinu. Sednici su prisustvovali i prestavnici Misije Oebs-a na Kosovu. 

Izvor :
Medija centar Čaglavica