Obrazovanje jedan od gorućih problema romske zajednice

Pored loših uslova za život i visoke stope nezaposlenosti jedan od gorućih probelema sa kojim se Romi na Kosovu suočavaju je pitanje obrazovanja. Veoma mali broj Roma odluči se da nastavi dalje školovanje nakon osnovne škole, a razlozi su uglavnom ekonomske poteškoće i nedovoljno razvijena svest roditelja o važnosti obrazovanja.  Tokom pandemije koronavirusa Kosovska fondacija za otvoreno društvo u gotovo svim kosovskim opštinama na razne načine pomaže zajednice Roma, Aškalija i Egipćana, a posebnu pažnju posvetila je učenicima.

Izvor :
Medija centar Čaglavica