NVO sa Kosova i Srbije povodom napada na Milićevića:  Da se incident reši u skladu sa postojećim relevantnim zakonskim okvirima, a međunarodna zajednica da pokaže odgovarajuću rešenost u svom angažovanju

Grupa od 26 nevladinih organizacija sa Kosova i Srbijeizrazile su podršku Miodragu Milićeviću iz NVO Aktiv kojeg je verbalno i fizički napao pripadnik specijalnih jedinica Kosovske policije u blizini prelaza Jarinje na severu Kosova.

„Miodraga Milićevića iz NVO Aktiv fizički i verbalno je napao pripadnik Policije Kosova u blizini prelaza Jarinje. Napad je odraz pogoršane atmosfere poverenja i mirnog suživota na Kosovu i doprinosi toj atmosferi koja je primetna poslednjih meseci i koja je dostigla alarmantne razmere eskalacije povlačenjem srpskih predstavnika iz kosovskih institucija. Nedavne aktivnosti ključnih strana koje su doprinele ovoj eskalaciji preduzete su bez dužnog razmatranja dugoročnih posledica i štete koja se može naneti osnovnom okviru za normalizaciju“, navodi se u saopštenju dostavljenom medijima.

U saopštenju se dodaje da će „nastavak atmosfere pretnji, zastrašivanja, ponižavanja i nepoverenja samo će pogoršati ionako osetljivu situaciju“.

„Naše organizacije su se posvetile poboljšanju uslova za normalizaciju stvaranjem kanala između zajednica i izgradnjom poverenja kako bi doprinele dugoročnom i održivom miru. U ovom trenutku, pozivamo sve strane zainteresovane za mir u regionu da se uzdrže od govora koji zaoštrava situaciju i da koriste odnose, platforme i kanale koji prevazilaze etničke i političke podele kako bi se postiglo uključivanje, izgradilo razumevanje višestrukih perspektiva sadašnjeg konteksta i doprinelo okruženju u kojem ključni akteri preduzimaju analizirane aktivnosti imajući u vidu dobrobit svih zajednica. Pozivamo i međunarodnu zajednicu da pokaže odgovarajuću rešenost u svom angažovanju na sadašnjoj krizi. Stojimo uz našeg kolegu Milićevića, i apelujemo da se incident reši u skladu sa postojećim relevantnim zakonskim okvirima“., zaključuje se u saopštenju.

Potpisnici saopštenja:

 1. Aktiv
 2. Beogradski Centar za bezbednosnu politiku (BCBP)
 3. Centar za mir i toleranciju (CPT)
 4. Community building Mitrovica (CBM)
 5. Evropski pokret Srbija (EMinS)
 6. Forum za razvoj i multietničku saradnju (FDMC)
 7. Fond za humanitarno pravo Kosovo (HLC)
 8. Fondacija BFPE za odgovorno društvo
 9. Glas Roma, Aškalija i Egipćana  (VoRAE)
 10. Gradjanske incijative
 11. Institut za teritorijalni ekonomski razvoj (InTER)
 12. Incijativa za ljudska prava Srbija (YIHR Srbija)
 13. Incijativa za ljudska prava Kosovo (YIHR Kosovo)
 14. Jelena Lončar, docentkinja, Univerzitet u Beogradu
 15. Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM)
 16. Local Peace, Leposavić
 17. Media Centar Čaglavica
 18. Mitrovica Women Association for Human Rights (MWAHR)
 19. Nova društvena inicijativa (NSI)
 20. NVO Budi Aktivan 16, Preševo
 21. Portal LUGINALAJM, Bujanovac
 22. Rahim Salihi, aktivista civilnog društva
 23. Radio Goraždevac
 24. Radio Astra, Prizren
 25. Vjolca Krasnići, Profesor, Univerzitet u Prištini
 26. Valon Arifi, aktivista civilnog društva
Izvor :
Medija centar Čaglavica