NVO iz Srbije i sa Kosova: Kako se podižu nove barikade, tako se pakuju nove torbe

Kosovo Sever portal

NVO iz Srbije i sa Kosova: Kako se podižu nove barikade, tako se pakuju nove torbe

Izvor

 KoSSev

 –

21. decembra 2022. 12:22

barikade Rudare
FOTO: KoSSev

Nakon sastanka u Gračanici, grupa organizacija civilnog društva sa Kosova i iz Srbije usvojila je zajedničku izjavu pozivajući na nove konstruktivne glasove – „glasove koji gledaju u budućnost, istovremeno prepoznajući prošlost, glasove koji odlučno tragaju za partnerstvima i koalicijama mimo crvenih linija koje bi trebalo da ih definišu, glasove koji javno ustaju protiv ponižavajuće retorike i retorike koja izaziva podele“. 

U zajedničkom saopštenju oni naglašavaju da je stalni ciklus eskalacije i deeskalacije u odnosima između Prištine i Beograda – odraz neuspeha političke mašte.

Ujedno ukazuju da, energija uložena u suočavanje sa najnovijom krizom, odvlači pažnju od, kako kažu, hrpe gorućih pitanja koja neposredno utiču na svakodnevni život građana kako u Srbiji, tako i na Kosovu.

„Već postoji trend da ljudi napuštaju Srbiju i Kosovo i ostale delove Zapadnog Balkana, posebno mladi. Kako se podižu nove barikade, tako se pakuju nove torbe“, navode u saopštenju.

Dodaju da će se shodno tome, vrlo malo njih verovatno vratiti.

Budućnost naših zemalja će se živeti negde drugde

U saopštenju se kaže da su mnoge grupe koje se smatraju izvan spektra dijaloga Beograda i Prištine – fundamentalno ignorisane.

„Romska zajednica, na primer, je marginalizovana i u Srbiji i na Kosovu“, navode.

Stoga i sa izgledima da će nasilje biti izraženije nego što je to bio slučaj u celoj deceniji, ističu da je vreme da se čuju novi konstruktivni glasovi.

„Mi, dole potpisani, nastojimo da održimo kanale komunikacije koji smanjuju mogućnost nesporazuma i dezinformacija. Prečesto smo razgovarali a da nismo razumevali jedni druge, insistirajući na važnosti jednog mišljenja, istovremeno potcenjujući ili potpuno ignorišući postojanje drugog“, navode potpisnici izjave.

Poručuju da sada svi treba da „budemo posvećeni tome da slušamo otvorenih ušiju i otvorenog uma“.

„Samo kada počnemo da delimo perspektive i percepcije naših zajednica možemo zakoračati ka zajedničkom putu ka budućnosti. Mnogi problemi sa kojima se suočavaju naše zajednice su skoro identični, ali mi retko prepoznajemo ovu činjenicu“.

Potpisnici naglašavaju da „ako je ikada bilo vreme za solidarnost u poslednjoj deceniji, onda je to upravo sada“, jer je rat u Ukrajini bolan podsetnik na mračnu realnost rata.

Istovremeno ističu da mir ne iziskuje samo reči, već slike i odnose koji otelotvoruju zajedništvo. Potpisnici izjave još jednom poručuju da se protive svim „neopravdanim projekcijama sile i svim narativima mržnje i podele“.

„Budućnost Kosova i Srbije neizbežno su isprepletane, a sporazum o normalizaciji odnosa predstavlja presudan prvi korak u izgradnji boljeg sutra. Međutim, on je samo prvi korak“, zaključuje se u saopštenju.

Potpisnici saopštenja su: Aktiv, Centar za zastupanje demokratske kulture (ACDC), Balkanski forum, Beogradski centar za bezbednosnu politiku, Izgradnja zajednica Mitrovica (CBM), Centar za mir i toleranciju (CPT), Građanske inicijative iz Srbije, Centar za interdisciplinarne studije Balkana u Beogradu, Evropski fond za Balkan, Forum za razvoj i multietničku saradnju (FDMC), Fondacija za odgovorno društvo (BFPE), Radio Goraždevac, Institut za teritorijalni ekonomski razvoj (InTER), Jelena Lončar – akademik sa Univerziteta u Beogradu, Televizija Mir iz Leposavića, Komitet pravnika za ljudska prava (IUCOM), Milan Antonijević – advokat, Nova perspektiva, Nova društvena inicijativa (NSI), NVO Intera, NVO Budite aktivni 16 iz Preševa, NVO Lavirint iz Preševa, Mreža vršnjačkih edukatora (PEN), Rahim Salihi – aktivista civilnog društva iz Bujanovca, Radio Peć, Radio Astra iz Prizrena, Radio Kim, Prizren TV, Glas Roma, Aškalija i Egipćana na Kosovu, Inicijativa mladih za ljudska prava – Kosovo, Inicijtiva mladih za ljudska prava – Srbija, Balon Arifi, aktivista civilnog društva iz Bujanovca, Vjolca Krasnići – akademik sa Univerziteta u Prištini, Centar za demokratiju i obrazovanje, Kosovski centar za bezbednosne studije.