NVO i srpski mediji na KiM: Kancelarija za pitanja zajednica premijera Kurtija sprovodi institucionalnu diskriminaciju

Organizacije civilnog društva i mediji na srpskom jeziku sa Kosova i Metohije žalili su se kosovskom Ombudsmanu jer je Kancelarija premijera Kurtija za pitanje zajednica 90 odsto budžeta od pola miliona evra namenjenog nevećinskim zajednicama dodelila organizacijama i medijima na albanskom jeziku.

Zamenik Ombudsmana Srđan Sentić kaže za Udruženje novinara Srbije (UNS) da je prvu žalbu podnelo osam organizacija civilnog društva i medija, dok je drugu samostalnu žalbu podnela jedna nevladina organizacija.

Aktiv, Centar za socijalne inicijative (CSI), Humani centar Mitrovica, Komunikacija za razvoj društva (CSD), Medija centar Čaglavica, Nova društvena inicijativa (NSI), Udruženje poslovnih žena –Avenija i Produkcija Nju pres podneli su, kako kaže Sentić, prvu žalbu. Druga žalba je stigla od predstavnika nevladine organizacije „Korak ka boljoj budućnosti“.

“Žalbe su podnete na procedure dodeljivanja sredstava nevladinim organizacijama i medijima, koje su sprovedene po osnovu javnog poziva za pružanje finansijske podrške projektima nevladinih organizacija i medija i podizanju nivoa zaposlenosti pripadnika nevećinskih zajednica ”, objašnjava Sentić.

žalbi koju su zajedno uputile organizacije civilnog društva i mediji upozorava se da je Kancelarija za pitanja zajednica “sprovela institucionalnu diskriminaciju, te pokazala netransparentnost i ignorisanje obaveza institucija prema poštovanju prava nevećinskih zajednica”.

Kosovska vlada, kako se ističe, konstantno primenjuje isključiv odnos prema građanima, organizacijama civilnog društva i medijima srpske zajednice.

„Upitan je i sastav članova komisije za evaluaciju projekata. Smatramo da Vlada Kosova treba da poništi rezultate ovog konkursa i raspiše novi, kojim će demonstrirati sposobnost neselektivnog poštovanja zakona i građana iz redova nevećinskih zajednica čija se prava neretko ne poštuju“, navodi se između ostalog u žalbi dostavljenoj Ombudsmanu.

Zamenik Ombudsmana napominje da su žalbe još uvek u fazi istrage, a da će Institucija Ombudsmana uskoro poslati “zahtev Kabinetu premijera Kosova sa pitanjima na koje je obavezan da odgovori”.

“Član 132 Ustava Kosova i Zakon o Ombudsmanu obavezuju javne vlasti da odgovore Ombudsmanu na podnete zahteve za dobijanje informacija, dokumenata i dosijea u  razumnom vremenskom roku koji odredi Institucija Ombudsmana. Nakon dobijanja odgovora od Kabineta premijera, Institucija Ombudsmana će isti analizirati i uz adekvatno obrazloženje odlučiti o žalbama”, rekao je Sentić.

Ničić: Komisija je prekršila kriterijume poziva i Uredbu Ministarstva finansija

Jedan od potpisnika žalbe je i Medija centar u Čaglavici čiji direktor Budimir Ničić smatra da je Komisija za razmatranje i procenu aplikacija u vezi sa ovim Javnim pozivom “prekršila kriterijume poziva, kao i Uredbu Ministarstva finansija o kriterijumima, standardima i procedurama javnog finansiranja NVO”.

“Primera radi, više od 90 odsto sredstava su dobili NVO i mediji iz albanske zajednice, koji se ne bave pitanjima nevećinskih zajednica koja su navedena u Javnom pozivu. Mnoge od organizacija koje su dobile sredstva ne postoje u registru nevladinih organizacija”, objašnjava Ničić.

Direktor Medija centra Čaglavica ističe da Kancelarija za zajednice nije obavestila sve kandidate o preliminarnim rezultatima javnog poziva.

“Recimo mi u Medija centru nismo na vreme znali da je Komisija objavila preliminarne rezultate, a kad smo saznali već je prošao rok za žalbu. Zato smo se sa još nekoliko organizacija obratili kosovskom Ombudsmanu. U ovom slučaju ispada da je neka Komisija koja je odlučivala o dodeli sredstava “jača” od same Kancelarije za zajednice, pa i samog premijera Kosova, čim može da donosi odluke koje nisu u skladu sa propisima”, zaključuje Ničić.

Zbog rezultata konkursa ostavka u Kancelariji za pitanja zajednica

UNS je pokušao da stupi u kontakt sa savetnicom premijera Kosova za zajednice Elizabetom Goving koja je upravo zbog ove Odluke podnela ostavku na funkciju u Kancelariji za pitanja zajednica, ali je i dalje ostala da obavlja dužnost savetnice kosovskog premijera. Međutim, Goving je na odmoru.

Goving je ranije navela da je ostavku podnela iz razloga što od 42 organizacije i medija koji su izabrani za finansiranje samo tri ispunjavaju kriterijume javnog poziva. “Nisam imala nikakvu mogućnost da znam ko se prijavio, da budem u sali gde se ocenjuju prijave. Saznala sam ko je dobio tek kada je spisak objavljen na internet stranici“, rekla je tada Goving.

Sada, kako kaže, postoji zakonska osnova za otvaranje konkursa za direktora Kancelarije za zajednice.

„Nadam se da će uz pomoć Britanske amabasade koja se bavi nadleganjem procesa kandidovanja novih direktora biti u prilici da imamo direktora iz zajednice, koji će biti lice koje poznaje potrebe zajednica i zna kako izgleda određeni projekat koji će stvarno uticati na život zajednica i da do kraja godine ova Kancelarija bude bolja“, rekla je Goving.

Kancelarija za pitanja zajednica je još 31. maja raspisala Javni poziv za finansijsku podršku od ukupno 500.000 evra za NVO i medije iz nevećinskih zajednica. Od 42 NVO koje su uvrštene na preliminarnu listu dobitnika sredstava, samo tri su u registru NVO.

Izvor :
UNS