NVO i mediji pozivaju Ombudsmana da pokrene postupak protiv Kurtijeve Kancelarije za pitanja zajednica

Osam organizacija civilnog društva iz srpske zajednice uputilo je danas Ombudsmanu Kosova žalu na Odluku o dodeli dodeli sredstava nevladinim organizacijama i medijima, od strane Kancelarije za pitanja zajednica u kabinetu premijera Kosova. Žabu upućenu ombudsmanu Medija centar prenosi u celosti:

“Na osnovu člana 16 Zakon Br. 05/L -019 o narodnom advokatu, mi dolepotpisane organizacije civilnog društva ulažemo žalbu

na Odluku o dodeli dodeli sredstava nevladinim organizacijama i medijima, objavljenoj 10. jula na sajtu Kancelarije premijera, čime je Kancelarija za pitanja zajednica prekršila proceduralne i administrativne preduslove, i time sprovela institucionalnu diskriminaciju, pokazala netransparentnost i ignorisanje obaveza institucija prema poštovanju prava nevećinskih zajednica.

Ovim putem želimo da ukažemo na nedoslednu primenu zakona kojom su oštećene organizacije iz redova nevećinskih zajednica. Naime, na preliminarnom spisku objavljenom na sajtu Kancelarije premijera, većina organizacija dolazi iz redova albanske zajednice, koje ne ispunjavaju kriterijume navedene u pozivu.

Posebno naglašavamo da objavljenim spiskom Vlada nastavlja da pokazuje sklonost ka nepoštovanju zakona koji regulišu poštovanje prava nevećinskih zajednica, a time i prava građana srpske nacionalnosti, već da konstantno primenjuje isključiv odnos prema građanima, organizacijama civilnog društva i medijima iz redova srpske zajednice.

I dok projekti koji se finansiraju iz budžeta, a koje raspisuje Kancelarija za pitanja zajednica, treba da, kako stoji u “Javnom pozivu -prioritet daju nevladinim organizacijama/medijima koji ne samo da rade za zajednicu, i koje imaju osnovu u zajednici”, očigledno je da je ovoga puta napravljen propust koji za posledicu ima zaobilaženje nevećinskih zajednica.

Ujedno skrećemo pažnju na činjenicu na lošu javnu komunikaciju prema građanima iz redova nevećinskih zajednica, i nedostatak napora da poziv za apliciranje i rezultati konkursa budu vidljivi i svima dostupni.

Upitan je i sastav članova komisije za evaluaciju projekata.

U skladu sa gorenavednim smatramo da Vlada Kosova treba da poništi rezultate ovog konkursa i raspiše novi, kojim će demonstrirati sposobnost neselektivnog poštovanja zakona i građana iz redova nevećinskih zajednica čija se prava neretko ne poštuju”.

Potpisnici:

Aktiv

Centar za socijalne inicijative (CSI)

Humani centar Mitrovica

Komunikacija za razvoj društva (CSD)

Medija centar Čaglavica

Nova društvena inicijativa (NSI)

Produkcija New Press

Udruženje poslovnih žena „Avenija