NVO „CASA“ demantuje Bisljimijeve navode da učestvuje u inicijativi za smenu gradonačelnika na severu

Nevladina organizacija Centar za afirmativne društvene akcije – CASA demantovala je danas navode zamenika premijera Kosova, Besnika Bisljimija, koji je ovu organizaciju označio kao pokretača inicijative za smenu gradonačelnika u opštini Severna Mitrovica.

„NVO CASA ovim putem želi da ukaže na netačnost navoda zamenika kosovskog premijera Besnika Bisljimija datih u intervjuu za Radio Goraždevac objavljenom 03. januara i preuzetom od dela medija na Kosovu. Naime, u pomenutom intervjuu zamenik premijera Bisljimi, uz ograničenje da nije siguran u tačnost tvrdnje, označava NVO CASA kao pokretača inicijative za smenu gradonačelnika u opštini Severna Mitrovica.  U cilju tačnog informisanja građana i boljeg razumevanja uloge organizacije, NVO CASA želi da upozna javnost da organizacija nije uzela učešće niti u jednom dijelu tog procesa idejno ili organizaciono“, navodi se u saopštenju dostavljenom medijima.

U saopštenju se dodaje i da „smatraju da su Bisljimijevi navodi nenamerna greška bez skrivenih motiva“ i da je „verovatno nastala usled činjenice da je jedna od nosilaca inicijative bivša zaposlenica organizacije koja je NVO CASA-u napustila nekoliko nedelja pre pokretanja inicijative za smenu gradonačelnika. Shodno tome, ona ni u kom svojstvu nije predstavljala NVO CASA“.

Poručuju da je u trenutnim okolnostima na severu Kosova, „jako važno da se jasno i nedvosmisleno razume uloga različitih društvenih aktera“, te da je ovo bio jedini motiv njihove reakcije.

„NVO CASA ċe nastaviti da daje svoj doprinos normalizaciji stanja na Severu Kosova, a uspostavljanje legitimnih lokalnih organa vlasti smatra ključnim korakom u tom smeru. Organizacija je spremna da u tom procesu da svoj doprinos predstavljajući isključivo istinske interese građana naše zajednice. Ukoliko NVO CASA preuzme bilo kakve korake u tom pravcu, učiniće to transparentno i javno, blagovremeno obaveštavajući javnost o svom činjenju“, zaključili su u saopštenju.

Izvor :
Medija centar Čaglavica