Novinari postaju korisnici besplatne pravne pomoći

Novinari, fotoreporteri, snimatelji i montažeri po prvi put su uključeni kao kategorije korisnika u Zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći, koji je Skupština Kosova usvojila 25. februara 2022.

Ova zakonska izmena znači da ako novinari budu otpušteni, tuženi za za klevetu, suočeni sa strateškim tužbama protiv javnog delovanja (SLAPP) ili procesuirani, mogu da koriste besplatne pravne usluge i sudsko zastupanja Agencije za besplatnu pravnu pomoć.

Zakonsku promenu predložili su advokat za medijsko pravo Fljutura Kusari i Udruženje novinara Kosova, a podržala ju je većina vladajućih i opozicionih političkih partija. Korisnici mogu biti samo oni koji rade na radiju i televiziji licencirani od strane Nezavisne komisije za medije i/ili oni koji rade u onlajn medijima koji su registrovani u Savetu za štampu Kosova. 

Izmenu i dopunu Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći možete da pročitate ovde.

Izvor :
Ekonomia online, RTK2