Novinar Budimir Ničić dobio na sudu opštinu Gračanica u vezi sa peticijom za pripajanje opštini Kosovo Polje

Osnovni sud u Prištini – departman za administrativna pitanja doneo je presudu kojom se opština Gračanica obavezuje da novinaru Budimiru Ničiću omogući uvid u službenu dokumentaciju u skladu sa njegovim zahtevom koji se odnosi na „peticiju za pripajanje opštini Kosovo Polje“.  

Ničić je tužbu protiv opštine Gračanica podneo 25.04.2019.godine zbog toga što je opština Gračanica odbila da mu dostavi kopiju dokumenta od javnog značaja, odnosno peticiju građana za pripajanje oko 100 hektara teritorije opštini Kosovo Polje koju je tražio 13.09.2018 godine.

„Ovo praktično znači da je opština Gračanica na osnovu ove presude dužna da mi dostavi kopiju dokumenta koji sam tražio, a ne da mi dozvoli samo uvid u taj dokument kako mi je tada nakon intervencije Ombudsmana bilo omogućeno. Tada sam odbio da u opštinskim prostorijama samo vidim taj dokument, jer po zakonu imam pravo da tražim i dobijem kopiju, što je ovom presudom i dokazano“, navodi Ničić za Medija centar Čaglavica.

U presudi se navodi da je opština Gračanica u ovom slučaju postupila „suprotno Ustavu Republike Kosovo, Zakonu o upravnom postupku, Evropskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i sloboda, Zakonu o pristupu javnim dokumentima i Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti“, kada je Ničiću uskratila pristup traženim javnim ispravama.

Piše i da je sud ispitao i tvrdnje tužene strane, odnosno opštine Gračanica da dokument koji je tražio Ničić ne predstavlja javnu ispravu, ali ih je ocenio kao neosnovane.

„Po ovim osnovama, sud primorava tuženog da u roku od 30 dana donese odluku kojom će tužiocu (Budimiru Ničiću) omogućiti uvid u dokumentaciju koja se traži“, navodi se između ostalog u presudi Osnovnog suda.

Ničić je presudu dobio danas, a prvo i jedino ročište u vezi s ovim slučajem održano je 23.10.2023. godine, četiri i po godine od podnošenja tužbe.

Međutim, Ničić ne očekuje da će opština Gračanica postupiti po ovoj presudi.

„S obzirom da postoji pravo žalbe Apelacionom sudu, siguran sam da će opština Gračanica to pravo iskoristiti i na taj način pokušati da za najverovatnije još jedno četiri pet godina odloži svoju obavezu. Međutim i ja ću iskoristiti neka druga pravna sredstva i takođe sam siguran da ću u skorije vreme dobiti taj dokument“, rekao je Ničić

Podsetimo odbornici Skupštine opštine  Gračanica su  na trećoj vanrednoj sednici održanoj dana 12.09.2018. godine  izglasali predlog odluke o međusobnom uređenju katastarskih linija između opština Gračanica i Kosovo Polje, u katastarskim zonama Preoce i Ugljare.

Ova odluka doneta je na predlog tadašnjeg gradonačelnika Srđana Popovića.

Popović je tada izjavio da je zahtev odbornicima opštine Gračanica uputio na osnovu zahteva meštana koji su se obratili opštini radi lakše administrativne procedure i teritorijalne blizine opštini Kosovo Polje.

Izvor :
Medija centar Čaglavica