Nove anti-kovid mere

Od danas su na snagu stupile nove anti-kovid mere. Škole i vrtiću počinju sa radom, kao i institucije i to punim kapacitetom dok policijski čas i dalje ostaje na snazi.  

Nastava sa fizičkim prisustvom đaka u školama je moguća uz najviše 20 učenika po odeljenju.

Osoblje u svim javnim i privatnim ustanovama svih nivoa obrazovanja, uključujući predškolske i dnevne ustanove, moraju posedovati ili sertifikat o vakcinaciji, ili odgovarajuće testove kako bi im se omogućio ulazak u objekat institucije.

Najviši zvaničnik svake od institucija biće dužan da imenuje jedno ili više lica koja će kontrolisati posedovanje ili sertifikat o vakcinaciji, ili odgovarajućih testova.

Svim javnim i privatnim institucijama svih nivoa obrazovanja zabranjeno je organizovanje vannastavnih aktivnosti, poput ekskurzija, grupnih šetnji, zabava.

Od 27. septembra 2021. u ugostiteljskim objektima gosti i osoblje moraju imati ili potvrdu o vakcinaciji, ili odgovarajuće testove kako bi im se omogućio ulazak u zatvorene prostore lokala.

Vlasnici ugostiteljskih objekata imaju obavezu imenovanja jedne ili više osoba koje će proveravati posedovanje potvrda o vakcinaciji, ili odgovarajućeg testa.

Od 27. septembra dozvoljeno je korišćenje zatvorenih prostora do 50% kapaciteta. Na otvorenim prostorima dozvoljeno je do 70% popunjenosti kapaciteta. Površina se računa u delu lokala gde se poslužuju hrana i piće.

U slučajevima kretanja klijenata van prostora gde se poslužuju hrana i piće, u obavezi su da nose zaštitne maske.

Izvor :
Naša Gračanica