Nova knjiga istaknutog novinara i pisca Đorđa Jevtića “Kosovski fenomeni”

Jedan od najstarijih i najistaknutijih novinara sa Kosova, dobitnik Nagrade za životno delo UNS-a i brojnih drugih priznanja za novinarstvo, publicistiku i književnost Đorđe Jevtić nedavno je objavio novu  knjigu pod nazivom “Kosovski fenomeni”.

Jevtićeva knjiga sadrži svojevrstan presek književnog, likovnog i kulturnog stvaralaštva na Kosovu i Metohiji od njihove pojave do danas, sa posebnim naglaskom tog stvaralaštva  u drugoj polovini 20. i prve dve decenije 21. veka. Autor je naročit akcenat dao na obnovu tog stvaralaštva i spajanja pokidanih niti  posle 1999. godine kada je na Kosovu i Metohiji ostao miniran broj pesnika, pisaca i drugih stvaralaca ali koji su dali dragocen doprinos tom stvaralaštvu.

U knjizi „Kosovski fenomeni“ predstavljeno je desetoro književnika, čija životna i spisateljska biografija i stvaralaštvo čine svojevrsni fenomenološki diskurs.

„U poglavlju o likovnoj umetnosti, odnosno slikarstvu i vajarstvu i njihovim nosiocima  od srednjeg veka pa do najnovijeg doba. I u ovom delu knjige najveća pažnja posvećena je likovnom stvaralaštvu, slikarima i drugim likovnim umetnicima nakon osnivanja Likovne akademije, odnosno potonjeg Fakulteta umetnosti u Prištini  i njihovim najznačajnijim predstavnicima poslednjih decenija.

U trećem poglavlju detaljno su predstavljene ustanove kulture koje su ostale ili su se u međuvremenu, nakon progona 1999, vratile i nastavile delanje u Gračanici. To su Dom kulture Gračanica, Nacionalni folklorni ansambl „Venac“, Narodno pozorište i Galerija umetnosti Prištine, kao i Privatni kulturni centar „Akvarijus“ u Kosovskoj Mitrovici. Svi oni su razvili izuzetno značajnu i široku delatnost obnavljajući, negujući i obogaćujući  srpsku kulturu na Kosovu i Metohiji i tako se svrstali u sveukupnu srpsku kulturološku fenomenologiju“.

Recenzent, prof. dr Sunčica Denić ističe da se Jevtić bavi onim delima i onim vremenom kada je stvaralaštvo autentično i originalno ispisivalo stradanje srpskog naroda, mučnu stvarnost, dramatiku, ali i nedovoljnu posvećenost matične kulture kako bi se duhovnost Kosova i Metohije prepoznala kao sastavni deo matičnog identiteta.

„Sve to definisano je kao osobiti fenomen u  borbi za opstanak. I ova knjiga je fenomen sama po sebi…  Knjiga  Kosovski fenomeni Đorđa Jevtića, kao nacionalno blago, napisana je rukom i životom autora koji je aktivni svedok rečenog i napisanog, naročito od 1999. godine do danas“.

I drugi recenzent, književni kritičar Aleksandar Laković  ocenio je da je Jevtićeva najnovija knjiga izuzetno značajna.

 „U književnosti, dobre knjige se dele na potrebne i na neophodne. Ova je neophodna. Ona je katalog kulture na Kosovu i Metohiji“, naveo je Laković.

Ovo je deveta po redu knjiga Đorđa Jevtića. Kao neposredni svedok i hroničar, u prvih pet knjiga analitički je predstavio sve političke, društvene i dramatične događaje na  Kosovu i Metohiji u  poslednjih pet decenija, a u sledeće četiri književno, kulturno i sveukupno stvaralaštvo na tom prostoru u istom tom periodu.

„Ovom knjigom želeo sam da zabeležim, otrgnem od zaborava i rušilaštva i makar ovlašno predstavim stvaralaštvo Srba na Kosovu i Metohiji, sa ciljem da posebno mladi ljudi, ali i šira javnost saznaju najosnovnije činjenice o tome. To stvaralaštvo jeste svojevrsni fenomen, kao što je i sam život i opstanak na Kosovu i Metohiji  fenomen sam po sebi“, rekao je Đorđe Jevtić.

Knjigu „Kosovski fenomeni“ izdao je Arhiv Kosova i Metohije u suizdavaštvu sa Domom kulture Gračanica.

Izvor :
Medija centar Čaglavica