Niža cena rominga između Zapadnog Balkana i EU

Savet za regionalnu saradnju (RCC) saopštio je da je zvanično stupilo na snagu smanjenje cena rominga između Evropske unije i Zapadnog Balkana.

Od oktobra, gornja granica cena za 1 GB podataka u romingu u okviru posebnih ponuda i paketa, u skladu sa Deklaracijom o romingu između EU i Zapadnog Blakana, ne bi trebalo da prelazi 18 evra.

U mnogim slučajevima ograničenje cena od 18 evra u okviru posebnih ponuda i paketa ide i znatno niže, do 1,6 evra po 1 GB, dok su tri operatera sa Zapadnog Balkana, osim cena u okviru paketa, snizila i redovne cene usluga dopune.

Kako se navodi, tri telekomunikacijska operatera iz Srbije smanjila su cenu 1 GB u okviru nekih od svojih roming paketa u zemljama EU do 83,2 odsto. Cene se sada kreću između 0,67 i 8,5 evra po jednom GB u okviru paketa rominga u EU za korisnike iz Srbije, što je znatno ispod dogovorene gornje granice cena.

Generalna sekretaraka RSS Majlinda Bregu rekla je da uspeh Deklaracije o romingu između EU i Zapadnog Balkana svedoči o snazi regionalne saradnje, koja menja komunikaciju nabolje, čak i uprkos suočavanju sa složenim izazovima.

„Ova prekretnica dolazi u trenutku političkih tenzija, ekonomskih previranja i sve šireg spektra klimatskih promena u regionu, naglašavajući tako važnost regionalne i evroatlantske saradnje“, istakla je Bregu.

Izvor: FoNet