NBS: Mere Prištine politički i etnički motivisane

Juče zaustavljeno vozilo, čime je onemogućen unos dinara na Kosovo, prevozilo je sredstva koja su bila namenjena za neophodnu isplatu plata, penzija, socijalnih davanja i drugih plaćanja Srbima u skladu sa višegodišnjom praksom, saopštio je kabinet guvernera NBS.

Kako dodaje NBS, „privremene institucije zaustavljanjem navedenog transporta još jednom su pokazale da im je prava namera uskraćivanje elementarnih uslova za život srpskom stanovništvu“.

Neophodna dinarska sredstva bila su upućena u trezor Narodne banke Srbije u Leposaviću, vozilom Narodne banke Srbije koja je jedina nadležna emisiona institucija koja je ovlašćena da odlučuje o upotrebi dinara na celoj teritoriji Republike Srbije, saopštila je NBS.

Kako navode, u skladu sa dosadašnjom praksom, vozilom Narodne banke Srbije sredstva su upućena na prelaz Jarinje, gde je novac radi daljeg transporta trebalo da preuzme vozilo kompanije “Henderson”, koja poseduje licencu privremenih prištinskih institucija za transport novca, ali je vraćeno bez bilo kakvog obrazloženja.

„Jučerašnjim zaustavljanjem nužnog transporta dinara koji je realizovala Narodna banka Srbije, potvrđena je namera privremenih prištinskih institucija da, uprkos pozivima i međunarodne zajednice, od 1. februara 2024. godine otpočnu sa primenom protivpravnih i nečuvenih mera sa jedinim ciljem da se onemogući nesmetani transport i distribucija dinara i pristup građanima na Kosovu i Metohiji osnovnim sredstvima za život. Donete mere koje su isključivo politički i etnički motivisane suprotne su bilo kakvoj uporednoj profesionalnoj praksi i nepoznate su u bilo kom finansijskom sistemu koji je iole usklađen sa međunarodnim standardima, što dovoljno govori o navodnoj „nezavisnosti“ privremene institucije na Kosovu i Metohiji koja je takvu meru donela“, ističe se.

Kako navodi NBS, uvođenje obaveze dobijanja pojedinačnih dozvola, a ne prijavljivanja, za svaki unos novčanih sredstava preko administrativne linije, i to samo finansijskoj instituciji koja ima posebnu dozvolu Prištine, u situaciji kada je NLB Komercijalna banka – Filijala u Kosovskoj Mitrovici nakon višegodišnjih pritisaka privremenih prištinskih institucija bila prinuđena da zatvori svoje ekspoziture – svedoči o pravoj nameri privremenih prištinskih institucija u stvaranju nepodnošljivih uslova za život svim građanima na Kosovu i Metohiji koji svoje prihode ostvaruju u dinarima.

„Dovoljno je istaći da su i predstavnici tih institucija sami priznali u svojim izjavama da je do sada transport dinara na KiM bio dozvoljen, funkcionisao transparentno i da su bili upoznati sa načinom i količinom dinara koji je transportovan čime sami osporavaju nesuvisle pokušaje da nove mere predstave kao mere u cilju očuvanja integriteta finansijskog i monetarnog sistema, a naročito imajući u vidu da se takve izjave daju od tzv. institucije koja ne emituje sopstvenu valutu, neovlašćeno proglašava evro zvaničnom valutom i jedinim sredstvom plaćanja i ne raspolaže instrumentima monetarne politike“, navode.

Za NBS su neprihvatljivi pokušaji privremenih prištinskih institucija da dalje razgovore, u cilju navodne dobrobiti svih građana na KiM koji svoje prihode ostvaruju u dinarima, svedu na nivo tehničkih razgovora i sa ciljem prihvatanja i davanja legitimiteta jednostranim i nasilnim merama koje su već preduzete.

„Navodnu spremnost za razgovore i brigu o srpskom stanovništvu privremene institucije najbolje su ilustrovale načinom donošenja navedenih mera, van očiju javnosti i bez javne rasprave, u koju nije bilo uključeno ni albansko stanovništvo, a kamoli predstavnici Srba na KiM, i uz sve to i mimo procesa dijaloga“, naveli su.

Iz svih navedenih razloga, NBS smatra da je neophodno bez odlaganja staviti van snage diskriminatorske, protivpravne i nečuvene mere koje su uvele Privremene institucije u Prištini i ističe da je jedino moguće insistiranje na političkom formatu razgovora i da ne može biti reči o dogovoru privremenih institucija samouprave na KiM sa NBS, već se i to pitanje mora rešavati isključivo u okviru dijaloga na postojećem nivou, naveli su.

Izvor :
Kim