Najnoviji jezički „incident“ na Kosovu – očišćavanje, hemiska sredstva, zmerilni material…

Najnoviji jezički „incident“, kad je u pitanju upotreba srpskog jezika na Kosovu, odnosi se na uputstvo „za održavanje i upotrebu lepljivog papira“  za registarske tablice, koje vozači od pripadnika kosovske policije dobijaju prilikom ulaska na Kosovo. Uputstvo je na tri jezika – albanskom, srpskom i engleskom. U pitanju su četiri rečenice, a srpska verzija uputstva sadrži brojne nepravilne izraze, gramatičke i slovne greške.

U nastavku prenosimo srpsku verziju uputstva.

„Uputstvo za održavanje i upotrebu lepljivog papira“

„Nakon očišćavanja tablica sa potrebnim sredstvima za očišćavanje, onda možete postavljati lepljivi papir po tablicama.

Lepljivi papir treba postavljati samo po tablicama i to samo na predviđenom mestu.

U nikom slučaju ne može se upotrebljavati druga hemiska sredstva, naoštrena sredstva, zmerilni material ( valoviti ) i prskanje sa visokim pritiskom na razmaku manje od 50 cm od tablice.

Ako se ne pridržavate uputstva, za učinjene štete, proizvođać ne snosi odgovornost“.

Na uputstvu za “održavanje i upotrebu lepljivog papira“, stoje i imena dve kompanije „KIG d.d Zagorica – Sloveni“ i „G.S.G Priština – Kosove“. 

Povodom ovog jezičkog „incidenta“, Medija centar Čaglavica, obratio se povereniku za jezike na Kosovu Slaviši Mladenoviću. Odgovor još uvek nismo dobili.

Izvor :
Medija centar Čaglavica