Nagrađene institucije koje „poštuju Zakon o upotrebi jezika“

Kancelarija poverenika za jezike u saradnji sa Organzacijom za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) dodelila je nagrade „Najbolje prakse u primeni Zakona o upotrebi jezika“ institucijama na Kosovu. Prva nagrada pripala je Centralnoj izbornoj komsiji (CIK). 

Ovogodišnje nagrade za „Najbolje prakse u primeni Zakona o upotrebi jezika“ dodeljene su Centralnoj izbornoj komsiji (CIK), Ministarstvu unutrašnjih poslova, Policiji Kosova i opštinama Prizren, Gračanica, Severna Mitrovica, Orahovac i Štrpce.

„Ova priznanja danas su, na neki način, ne samo priznanja institucijama, nego mnogo više priznanja pojedincima koji su ličnim zalaganjem doprineli unapređenju jezičkih politika ili sprovođenju Zakona o upotrebi jezika. Postoje dobri primeri zakona, postoje loši primeri. Ono što je najčešća razlika između dobrih i loših su dobro ili loše osoblje koje je dovelo do te situacije“, kazao je poverenik za jezike pri Kancelariji premijera Kosova Slaviša Mladenović.

On je napomenuo da situcija nije na zadovoljavajućem nivou, te da postoji značajan prostor za unapređenje primene Zakona o upotrebi jezika.

„Veb stranica Ministarstva zdravlja i dalje ne sadrži na srpskom jeziku ili sadrži ograničen broj dokumenata što je veoma bitno, jer se odnosi na javno zdravlje građana. Međutim, uprkos disciplinskim merama i što smo tražili da oni koji su odgovorni reaguju u tom pogledu, jer ne želimo da budemo u takvoj situaciju, uprkos tome što veliki broj međunaronih organizacija pomaže Ministarstvu zdravlja, situacija je i dalje bez ikakvog napretka“, rekao je Mladenović.

Šef OEBS-a na Kosovu ambasador Majkl Devenport smatra da je višejezičnost od ogromne važnosti za sve zajednice na Kosovu, da doprinosi ekonomskom razvoju, te da jezička raznolikost jača povrenje među zajednicama.

„Prošlo je 15 godina od usvajanja Zakona o upotrebi jezika, a i dan danas postoje određeni problemi, kada govorimo o njegovoj primeni u praksi. Naravno, postoje i pozitivni rezultati po pitanju mnogih aspekata u samom zakonu, kao što je odredba o pružanju usluga prevoda na sedicama Skupština opština. Isto tako, institucije nemaju kapacitete da pružaju prevode na službenim jezicima. Ovo će iziskivati ne samo političku volju, nego i odlučnost i reurse. Biće potrebno da se dodele budžeti ukoliko želimo da preokrenemo te negativne trendove u primeni Zakona o upotrebi jezika“, kazao je on.

Švedska ambasadorka Karin Hernmark je navela da je jezik odraz kulture.

„Zakon mora biti primenjen, a kako bi bio primenjen, mora se dodeliti dovoljno resursa u tu svrhu i to je toliko prosto. Kada je reč o primeni ovog zakona, on ne bi trebalo da se sprovodi zato što morate, već zato što želite da ga sprovedete i zato što ovo ide u korist svima u društvu. Važno je da možete da porazgovarate o odlukama koje utiču na vas kao građane Kosova“, rekla je ona.

Kriterijumi na osnovu kojih su određeni pobednici bili su praćenje njihovih internet stranica i društvenih medija.

Zamenik direktora kosovske policije Dejan Janković kazao je da je Policija Kosova posvećenja primeni Zakona o upotrebi jezika, te da će uz podršku partnera postići zajednički uspeh da svi pripadnici kosovske policije barem elementarno primenjuju u praksi oba zvanična jezika na Kosovu.

„Mislim da će to biti dodatna vrednost Kosovske policije i da će omogućiti da ona bude još više efikasna u sprovođenju zakona, da će to doprineti da unapredimo ugled u svojoj zajednici i povećamo poverenje“, rekao je on.

Iako postoje prepreke u smislu nedovoljnog broja prevodilaca i ostalih uslova za potpunu primenu Zakona o upotrebi jezika, Opština Gračanica ulaže dodatne napore u cilju njegove potpune primene, rekao je asistent direktora Odeljenja administracije u ovoj lokalnoj samoupravi Aleksandar Todorović. On se zahvalio prevoditeljki Manušaće Redžepi koja je, kako je rekao, najviše doprinela da se ova nagrada zasluži.

„Ova nagrada je veoma važna za opštinu, imajući u vidu da se radi o opštini sa srpskom većinom i da je poštovanje jezika manjinskih zajednica, u ovom slučaju albanske zajednice, pokazuje koliko opština ozbiljno shvata pružanje usluga na albanskom jeziku“, kazala je Redžepi.

Slaviša Mladenović je još jednom apelovao na donosioce odluka da u najkraćem roku pokrenu formiranje službe za prevođenje u Kancelariji poverenika za jezike.

UnutRŠAnji i drugi poslovi...
Zanimljivo je da se Kancelarija za informisanje Ministarstva unutrašnjih poslova medijima obraća isključivo na albanskom jeziku. To su učinili i danas, kada su nam dostavili saopštenje u vezi sa susretom ministra Svećlje i evropske komesarke za unutrašnje poslove Ilve Johanson. Ni na sajtu ovog ministarstva vest o njihovom susretu nije mogla da se pročita na srpskom jeziku do trenutka objavljivanja ove vesti.

Dodatne „pikanterije“ u priči o sajtu kosovskog MUP-a i njegovom poštovanju Zakona o upotrebi jezika su korišćenje albanizovanog termina „Republika Kosova“ (umesto Republika Kosovo), kao i pogrešno navođenje imena institucije - MINISTARSTVO UNUTRŠANJIH POSLOVA (Fotografija u galeriji). O ostalim, sitnijim greškama, ne treba trošiti reči.
Izvor :
RTV KIM