MUP Kosova: Omogućen prelazak sa srpskih na kosovske vozačke dozvole, rok tri meseca

Ministarstvo unutrašnjih poslova donelo je odluku kojom se omogućava prelazak sa vozačkih dozvola koje izdaju srpske institucije na Kosovu na zvanične koje izdaju kosovske institucije. Ova odluka stupa na snagu 9. maja i važi do 9. avgusta 2024. godine.

“Prelazak na vozačku dozvolu RKS omogućava laku i praktičnu registraciju vozila”, navodi se u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova.

Kako se ističe u saopštenju, za dobijanje vozačke dozvole nije potrebno ponavljanje ispita, već samo prijava koju svaki građanin mora dostaviti Centru za opremu sa dokumentima, uključujući:

– ličnu kartu,
– original vozačke dozvole koja je izdata od strane srpskih vlasti,
– zdravstveno uverenje za opremu sa vozačkom dozvolom,
– dokaz o uplati poreza, i
– original vozačke dozvole izdate od UNMIK-a ili Kosova ukoliko se podnosi zahtev za dodavanje kategorija, što je  omogućeno odlukom MUP-a.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova pozivaju građane da se u što kraćem roku prijave za ostvarivanje svog prava.

Izvor :
Kim