Mund të arrijmë deri në marrëveshjen BG-PR, nëse marrëveshja e parë nuk është zbatuar?

Izvor :
Medija centar Čaglavica