Misija OEBS-a započinje informativne radionice za mlade žene i muškarce iz nevećinskih zajednica da se pridruže Policiji Kosova

Misija OEBS-a na Kosovu održala je juče u Gračanici prvu od šest radionica sa mladim pripadnicima nevećinskih zajednica kako bi ih informisala o mogućnostima zapošljavanja u Kosovskoj policiji i upoznala ih sa procedurama zapošljavanja.

Radionice će se sprovoditi zajedno sa policijom u različitim regionima širom Kosova, a održavaju se kao podrška kampanji za zapošljavanje kosovske policije koja je u toku.

Učesnici će tom prilikom biti upoznati sa procedurama prijavljivanja za pridruživanje policiji, sa posebnim fokusom na kriterijume za zapošljavanje i proces selekcije, uključujući pismene, fizičke i psihološke testove. Oni će takođe dobiti informacije i o osnovnom kursu profesionalne policijske obuke, kao i o važnosti policijskog rada u doprinosu zajednicama kojima služe.

„Iako pravni okvir obezbeđuje adekvatnu zaštitu i ravnopravno uključivanje svih zajednica u policijske redove, uključivanje nevećinskih zajednica ostaje izazov za policiju“, rekao je Majkl Davenport, šef Misije OEBS-a na Kosovu.

„Raznolika i reprezentativna policija bolje služi svojoj zajednici. Pohvaljujemo Kosovsku policiju za njene napore da dopre do svih zajednica, dajući informacije iz prve ruke i odgovore na pitanja, motivišući ljude da postanu deo policije kako bi pružili sigurnost i bezbednost različitim zajednicama na Kosovu“, dodao je on.

Misija OEBS-a na Kosovu ima mandat za zaštitu i unapređenje ljudskih prava i prava zajednica, kao i za demokratizaciju i razvoj sektora javne bezbednosti. Pored specijalizovane obuke i mogućnosti razvoja za policiju, Misija radi sa Kosovskom policijom na daljem povećanju učešća nevećinskih zajednica i žena u njenim redovima.

Izvor :
Medija centar Čaglavica