Misija Euleks na Kosovu donirala vozilo nevladinoj organizaciji “Žensko pravo”

Zamenik sefa Misije Euleksa na Kosovu, Cezari Luba je u ime ove misije povodom Osmog marta, Međunarodnog dana žena donirao vozilo i kancelarijsku opremu NVO „Žensko pravo“ u Severnoj Mitrovici.

Programska direktorka NVO “Žensko pravo” Tijana Simić Lavali za Medija centar kaže da će im ova donacija olakšati svakodnevni rad u zalaganju za rodnu ravnopravnost i ljudska prava.

“Mi između ostalog pružamo i specijalizovane servise žrtvama rodno-zasnovanog i porodičnog nasilja, tako da smo do sada za te potrebe koristili svoja privatna vozila. Ovo vozilo će nam dati mogućnost da dopremo do većeg broja žena u ruralnim sredinama. Ja se mnogo zahvaljujem Misiji Euleksa na Kosovu što su nas podržali i time doprineli poboljšanju efikasnosti našeg rada na terenu. Takođe, hvala Savetnici za rodnu ravnopravnost u Euleksu Kjari Taljani  (Chiari Tagliani,)  na podršci i ekspertskom doprinosu naše organizacije ”, kaže Simić Lavali.

Nevladina organizacija “Žensko pravo” osnovana je 2003. godine i za cilj ima prevenciju i zaštitu žena od nasilja i diskriminacije, a svoje aktivnosti sprovodi uglavnom u srpskim sredinama na Kosovu.

Izvor :
Medija centar Čaglavica