Ministar Rašić sa predstavnicima Kvinte razgovarao o Strategiji za zaštitu zajednica na Kosovu

Ministar za zajednice i povratak u Vladi Kosova Nenad Rašić izložio je predstavnicima zemalja Kvinte i drugih međunarodnih organizacija “Strategiju za zaštitu prava i interesa zajednica i njihovih članova”.

Tokom prezentacije dokumenta koji još nije usvojen, Rašić je naveo i da od međunarodnih aktera očekuje punu podršku za rešavanje izazova sa kojima se suočavaju pripadnici različitih zajednica na Kosovu.

Prema Rašićevim rečima dokument sadrži četiri “strateški bitna cilja, koja mogu da zaštite interese zajednica u dugoročnom periodu”.

„To je pre svega povratak, koji treba da bude održiv i koji treba da omogući da pored procesa povratka u fizičkom obliku, treba da postoji i ekonomska komponenta koja treba da predstavlja održivost povratka“, rekao je Rašić.

Drugi cilj je, prema rečima Rašića, stabilizacija zajednica i ekonomska održivost.

“Stabilizacija kao takva ne treba da bude da je naš zadatak da napravimo kuću nekome i da kažemo ‘u redu, vi ste sad navodno stabilizovani’. To nije ideja, ja želim da mi taj deo koji se odnosi na izgradnju kuća smanjimo u potpunosti, a da povećamo deo koji se tiče ekonomskog razvoja, da stvorimo uslove ljudima da oni od svog rada mogu sebi da naprave kuću, a ne da im mi pravimo kuću i da im kažemo evo vi ste stabilizovani”.

Treći zadatak u strateškom dokumentu je prema rečima ministra za zajednice i povratak “ravnopravna zastupljenost zajednica u javnoj administraciji”.

„Tu ima mnogo koraka koji će biti taktički. Ova strategija predviđa formiranje vladinog tela koje će praviti akcioni plan za narednih deset godina. Podrazumevaće da broj Srba i drugih nealbanaca bude proporcionalan broju stanovnika koji živi na Kosovu, odnosno da tih 10 odsto (radnih mesta) što je i predviđeno kosovskim zakonima bude popunjeno pripadnicima (nevećinskih) zajednica”.

Četvrti cilj strateškog dokumenta koji je Rašić predstavio službenicima ambasada Nemačke, Italije, Francuske, Velike Britanije, USAID-a i UNDP-a odnosi se na jedan od gorućih problema – upotrebu jezika.

On je naveo da je to hronični problem na lokalnom, ali i na centralnom nivou, za čije rešenje je potrebno, tvrdi, zapošljavanje većih kapaciteta i pronalaženje ljudi koji će stići da prevedu sve što je potrebno.

„Kada sam bio ovde imenovan, nismo imali nijednog prevodioca, a po sistematizaciji trebalo je da imamo tri. Zamislite ministarstvo gde bi trebalo da ministar bude Srbin nema nijednog prevodioca. To su realni problemi kojima moramo da se bavimo i koje treba da rešavamo, ali ne improvizacijom, niti da zamajavamo građane, nego treba da budemo praktični i konkretni”, naveo je Rašić.

On je istakao da je “Strategija za zaštitu prava interesa zajednica i njihovih članova” predstavljena i Vladi Kosova, koja mu je – kako je naveo – pružila punu podršku i obećanje da će u narednom periodu biti usvojena.

Izvor :
Glas Amerike