Meštanima Gračanice oprašta se do 100 evra poreza za 2023. godinu

Skupština Opštine Gračanica odlučila je da svojim meštanima umanji poreske dažbine, odnosno oprosti im do 100 evra poreza za 2023. godinu.

Na drugoj vanrednoj sednici koja je juče održana rečeno je da je odluka u skladu sa Zakonom o porezu na nepokretnost imovine.

Odluku je pre usvajanja odbornicima obrazložio šef službe za porez na imovinu, Srboljub Mitić.

„Iznos oproštaja poreza na imovinu odnosi se na sve poreske obveznike i predlogom odluke oproštaj je dozvoljen do iznosa računa poreza na imovinu za 2023. godinu, ali ne više od sto evra u skladu sa odredbama zakona“, kazao je Mitić.

U slučaju da je poreski obveznik platio račun za porez na imovinu za 2023. godinu, oprošteni iznos se obračunava kao predujam za narednu godinu.

„Oproštaj poreza predviđen ovom odlukom primenjuje se samo na poresku 2023. godinu i ne primenjuje se ni na jednu drugu poresku godinu“, stoji u predlogu odluke koju su odbornici jednoglasno usvojili.

Skupština opštine Gračanica je na istoj vanrednoj sednici donela odluku o prenosu neutrošenih prihoda opštine iz 2021. u 2023. godinu.

Odbornici su usvojili šestomesečni finansijski izveštaj za 2023, ali i Akcioni plan za transparentni proces budžetiranja za 2024. godinu.

Izvor :
Kossev