Majkl Davenport: Poslednjih godina trgovina ljudima i ekspolatacija radne snage su u porastu

Trgovina ljudima i eksploatacija radne snage u lancima snabdevanja poslednjih godina je u porastu, rekao je šef OEBS-a na Kosovu Majkl Davenport na konferenciji o ulozi javnih nabavki u sprečavanju trgovine ljudima radi eksploatacije radnika u lancima snabdevanja.

Davenport je naveo da je zbog toga Misija OEBS-a 2021. godine usvojila vodič javnih nabavki.

„Nedavno je ažuriran i dostupan je na četiri jezika. Ove smernice ili vodič su osmišljene da pomognu zaposlenima u OEBS-u u identifikovanju rizika trgovine ljudima i radne eksploatacije, koji su zastupljeni u lancima nabavke. Prošle godine OEBS je sproveo pet regionalnih radionica sa svim misijama na terenu, ustanovio je pet lokalnih akcionih planova za rešavanje rizika, a 60 ugovora je procenjeno kao ugovori visokog rizika. Sve to je zahtevalo jedan pažljivi nadzor. Misija OEBS-a na Kosovu 2022. godine bila je jedna od prvih koja je na terenu identifikovala rizike trgovine ljudima unutar sopstvenih lanaca nabavke“, rekao je Davenport.

Zamenik ministra unutrašnjih poslova i koordinator za borbu protiv trgovine ljudima Bljerim Gašani rekao je da su kosovske institucije posvećene suzbijanju trgovine ljudima kroz ojačavanje i osnaživanje praktičnih politika i izgradnje i jačanja kapaciteta.

„Vlada Republike Kosova usvojila je nacionalnu strategiju protiv trgovine ljudima od 2022. do 2026. godine i akcioni plan koji je po mom mišljenju prilično ambiciozan i pažljivo sačinjen od strane članova organa za suzbijanje trgovine ljudima. Od 2022. do 2024. je vremenski okvir plana delovanja. Osmišljen je kroz koordinaciju sa svim relevantnim organizacijama i institucijama koje su i same odgovorne u ovoj oblasti“, rekao je Gašani.

Vršilac dužnosti glavnog tužioca Kosova Besim Keljmendi rekao je da su institucije Kosova uložile mnogo napora u sprečavanju trgovine ljudima i eksploatacije radne snage u lancima snabdevanja, ali da još uvek ima mnogo toga što je potrebno uraditi. On je dodao i da Kosovo ima dobar krivični zakonik kad je reč o ovim krivičnim delima.

„Radi se o krivičnom zakoniku iz 2019. godine, kazne su pooštrene i sada imamo da su glavne kazne, u slučaju kada može doći do smrtnog ishoda žrtve trgovine ljudima, porasle do doživotne robije. Najmanja propisana kazna je sedam, a najveća dvadeset godina zatvora. Pored toga postoje i novčane kazne koje idu do 500 000 evra. Veoma su retki slučajevi kada su predviđene ovako visoke kazne. Pored toga kazna za skrivanje dokumenata je značajno povećana. Kada je nezakonita transplatacija i trgovina ljudskim organima i prodaja istih, tu ima dosta napretka i ne samo kada govorimo o zakonskim odredbama nego i kada je rešavanje takvih predmeta u pitanju“, rekao je Keljmendi.

Konferenciju o ulozi javnih nabavki u sprečavanju trgovine ljudima radi eksploatacije radnika u lancima snabdevanja organizovala je Misija OEBS-a na Kosovu, zajedno sa Kancelarijom specijalnog predstavnika OEBS-a za borbu protiv trgovine ljudima i Ministarstvom unutrašnjih poslova Kosova.