Ljiljana Šubarić – Uputili smo zahtev direktoru Trepče za rešavanje problema jalovine