Leposavić – kulturne znamenitosti i turistički potencijali

Opština Leposavić jedna je od deset opština sa većinski srpskim stanovništvom na Kosovu. Prostire se na oko 750 kvadratnih kilometara. Nalazi se u ibarskoj dolini na nadmorskoj visini između 445 i 500 metara,40 kilometara severno od Mitrovice i obuhvata grad Leposavić i 72 sela, sa oko 18 600 stanovnika. Sa istoka Leposavić se graniči sa padinama Kopaonika, a sa zapada padinama Rogozne. Na teritoriji ove opštine postoje brojne istorijske i kulturne i druge znamenitosti.

Izvor :
Medija centar Čaglavica