Lakše do srpskog državljanstva

Skupštinski odbor za odbranu i unutrašnje poslove usvojio je predlog izmena i dopuna Zakona o strancima i Zakona o državljanstvu, kojima je olakšana i ubrzana procedura dozvole boravka i smanjena papirologija.  

Najveća novina predloženih izmena i dopuna Zakona o strancima je što je omogućeno da se i boravišna dozvola i radna dozvola dobiju u Ministarstvu unutrašnjih poslova, čime je proces pojednostavljen i radnicima i poslodavcima, koji mogu podneti zahtev za boravak i rad više stranih državljana odjednom.

Predviđeno je i da radna dozvole vredi tri godine, a ne jednu, kao do sada, a stalno boravište stranac može dobiti posle tri godine, umesto pet, što je važeći propis.

Novina je i da će vize za ulazak u Srbiju biti izdavane u elektronskom formatu, što će olakšati dolazak državljana onih zemalja u kojima Srbija nema diplomatsko-konzularna predstavništva.

Izmenama Zakona o državljanstvo olakšan je upis u knjigu državljana, a stranac može postati državljanin Srbije posle tri godine stalnog boravka.

Supružnici državljana Srbije koji nemaju stalno boravište u Srbiji, državljanstvo mogu dobiti nakon 10 godina braka.

Izvor :
FoNet, Kim