Kurti: Pravda je neophodan uslov za slobodno i demokratsko društvo

U Prištini je danas u okvru 16 dana aktivizma globalne kampanje protiv rodno zasnovanog nasilja, počela dvodnevna regionalna konferencija pod motom “Ujedinjeni protiv nasilja – Dosta”.  

Konferenciju je otvorio premijer Kosova Aljbin Kurti koji je sve prisutne najpre zamolio za minut ćutanja u čast nedavno ubijene Liridone Ademaj u Prištini nakon čega je govorio o njenom ubistvu i kidnapovanju, a zatim i ubistvu 14-ogodišnje devojčice u Skoplju. 

“Nedavna ubistva, naručeno ubistvo Liridone Ademaj od strane njenog muža i kidnapovanje u školi a zatim i ubistvo 14-godišnjakinje Vanje u Skoplju, opteretili su naše umove i srca. Naručioci i izvršioci ubistva Liridone su uhapšeni i stavljeni iza rešetaka. Budna policija, kao i uvek, deluje brzo i efikasno. Ali samo hapšenje nije dovoljno jer znamo da ima sličnih slučajeva, i nije mali broj, kada se zločinci puštaju na slobodu, a zločini se ponavljaju još gore nego prvi put. Potreban nam je čitav pravosudni sistem da da prioritet slučajevima nasilja nad devojkama i ženama i da počinioci dobiju zaslužene kazne. Blago izrečena kazna izaziva ponavljanje krivičnog dela. Pravda je neophodan uslov za slobodno i demokratsko društvo kakvo mi želimo da budemo i čemu težimo da ostane zauvek“, rekao je Kurti. 

U svom daljem obraćanju premijer Kosova je rekao da Vlada Kosova aktivno radi na stvaranju snažnih pravnih okvira protiv rodno zasnovanog nasilja. 

“Dopunjujemo Zakon o krivičnom postupku, povećavajući kazne za počinioce silovanja i druge vrste nasilja. Poboljšali smo uslove u socijalnim ustanovama, obezbedili finansijsku održivost za skloništa za sve koji su pretrpreli nasilje u porodici kroz povećanje budžeta. Insitucije su dužne da budu na usluzi onima kojima se načini bilo kakva nepravda”, rekao je Kurti. 

O merama koje Vlada Kosova preduzima kad je u pitanju suzbijanje rodno zasnovanog nasilja govorila je i ministarka pravde Aljbuljenja Hadžiju.  

“Poboljšali smo nacionalnu strategiju za borbu protiv nasilja nad ženama, poboljšali smo Zakon za kompenzaciju za žrtve krivičnih dela, obezbedili smo besplatnu pravu pomoć za žrtve, pooštrili smo sankcije protiv počinioca ovakvog nasilja. Već imamo na snazi i dodatne sankcije za osobe koje su proglašene krivima za porodično i seksualno nasilje – ne mogu da se zaposle u javnim institucijama niti da se kandiduju narednih 10 godina”, rekla je Hadžiju. 

Na konferenciji je govorila i bivša predsednica nezavisne Grupe eksperata za praćenje sprovođenja Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici Iris Luarasi. 

“Ovo obuhvata podizanje svesti u stanovništvu, obuku profesionalaca i više rada sa počiniocima rodno zasnovanog nasilja. Videla sam da se ovoj temi posvećuje pažnja na ministarskom nivou. To pokazuje ujedinjenje mnogih zemlja članica Evrope između Dablinske deklaracije o prevenciji. To ujedinjenje pokazuje posvećenost boljoj prevenciji različitih oblika nasilja kroz koje prolaze devojke i žene ne samo na Zapadnom Balkanu već i širom Evrope”, rekla je Luarasi. 

Regionalnu konferenciju „Ujedinjeni protiv nasilja – Dosta“ koja je okupila nekoliko desetine učesnika sa Kosova, iz Albanije, Severne Makedonije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine organizovalo je Ministarstvo pravde Kosova.  

Izvor :
Medija centar Čaglavica