Kurti: Diskriminacija najprisutnija prema Romima, Aškalijama i Egipćanima

U Prištini je održan dvodnevni Samit Zapadnog Balkana protiv rasne diskriminacije na kojem je učestvovao i premijer Kosova Aljbin Kurti. Kurti je rekao da njegova Vlada radi na pobedi rasizma i prevazilaženju nejednakosti, te da je prioritet Vlade pravda za sve bez razlike.  

“Od početka našeg upravljanja postavili smo svoj prioritet i viziju o pravdi za sve bez razlike. Naša strategija za unapređenje prava zajednica Roma i Aškalija, koja je usvojena 2022. godine, prva je strategija u kojoj je borba protiv diskriminacije uključena kao komponenta sama za sebe. Da bismo sačuvali zajednicu, moramo se boriti protiv diskriminacije, a da bismo se pozabavili slučajevima diskriminacije moramo to činiti tamo gde je ona najprisutnija: prema zajednicama Roma, Aškalija i Egipćana.

Kurti je naveo da su građani do sada preko platforme „Report Discrimination.org“, koju je pokrenula Kancelarija za dobro upravljanje prošle godine prijavljivali brojne slučajeve diskriminacije.

“Građani naše zemlje su do sada prijavljivali različite slučajeve u privatnim kompanijama, zdravstvenim ustanovama, policiji i univerzitetima, rekao je Kurti.

Zamenik ministra kulture, omladine i sporta Sulejman Eljšani rekao je da u budžetu ne postoji godišnje planiranje za podršku zajednicama već da se to radi kroz različite projekte u ministarstvima. 

“Ministarstvo sporta uvek daje prednost projektima zajednica. Znam da je većina ovog puta frustrirana zbog toga što nisu imali podršku iz ministarstva kulture, omladine i sporta. Na poslednjem konkursu smo razgovarali i tražili smo da se organizacije civilnog društva iz zajednice u celini podrže, da imaju prednost i podršku za njihove kulturne aktivnosti, za kulturno nasleđe i omladinu”, rekao je Eljšani.

Savetnica premijera Kosova za pitanja zajednica Elizabet Goving rekla je postoje tri pristupa kada je reč o planiranju budžeta za Rome, Aškalije i Egipćane.

“Prvi je komunikacija sa zajednicama, da se bolje razume zajednica, koji su njihovi prioriteti i zahtevi da bi svaka institucija, bilo centralna ili lokalna, mogli da čuju sve pre nego što pripreme budžet. Imali smo dobar primer Kancelarije za pitanja zajednica pri kancelariji premijera ove godine, kada je usvojen budžet, kancelarija je tražila konsultaticiju sa onlajn sastancima. Učestvovalo je 115 ljudi iz manjinskih zajednica na ovim razgovorima gde smo čuli zahteve i potrebe zajednica, kao i prioritete”, rekla je Goving.

Dvodnevni samit okupio je regionalne institucionalne lidere i predstavnike civilnog društva, koji su razmenili svoja iskustva za tretiranje i eliminisanje rasne diskriminacije na Zapadnom Balkanu. 

Izvor :
Medija centar Čaglavica