KP: Akcija protiv krijumčarenja robe

Foto: Radio Kontakst Plus

Kosovska policija je u cilju sprečavanja krivičnih dela, tačnije krijumčarenja robe, u ranim jutarnjim satima sprovela policijsku akciju na nekoliko različitih lokacija na Kosovu. Akcije su u toku u Prištini, Peći, Južnoj i Severnoj Mitrovici.

Sve policijske radnje sprovode se u koordinaciji sa tužilaštvom i nadležnim sudovima, po čijim se nalozima vrše inspekcija i pretresi na raznim lokacijama kao što su stambene kuće, poslovne prostorije, skladišta robe itd, navodi se u saopštenju Policije Kosova objavljenom na Fejsbuku.

Kosovska carina i jedinice raznih policijskih profila uključene su u ovu policijsku operaciju.

Kao rezultat intenzivnih istraga i profesionalnih policijskih radnji, do sada je zaplenjena roba koja služi kao materijalni dokaz, dodaje se.

Kosovska policija u saradnji i koordinaciji sa nadležnim organima nastaviće da vrši svoje zadatke sa ciljem da spreči kriminalne aktivnosti, šverc robe i otkrivanje kriminalnih grupa, zaključuje se.

Izvor :
RTV KIM