Kosovu od Evropske unije 75 miliona evra za za borbu sa energetskom krizom

Ambasador Evropske unije na Kosovu Tomas Šunjog i zamenik premijera Kosova Besnik Bisljimi potpisali su danas sporazum o finansiranju  vredan 75 miliona evra, a koji predstavlja direktnu finansijsku pomoć od strane Evropske unije građanima i privredi u borbi sa energetskom krizom.

Kako je saopšteno na konferencij za medije „iznos od 75 miliona evra je prvi deo koji će Kosovo dobiti iz paketa Evropske unije za energetsku podršku zapadnom Balkanu u vrednosti od milijardu evra, koji su kreirale EU i njene države članice kako bi pomogle regionu da prevaziđe energetsku krizu i ogromno povećanje cene energije“.  

Ceo paket će biti isporučen u dva dela, od po 500 miliona evra, pri čemu će prvi i neposredni fokus biti na pružanju direktne podrške najugroženijim porodicama i preduzećima, dok će drugi biti na tranziciji regiona ka čistoj energiji i smanjenje zavisnosti Rusije od fosilnih goriva.

„Kompletna, ničim izazvana i neopravdana invazija Rusije na Ukrajinu uticala je na ceo svet, izazivajući energetsku i prehrambenu krizu. Efekti ovih kriza najviše su se osetili u najugroženijim privredama, dok je EU intervenisala da podrži Ukrajinu da izbegne invaziju, ali i da pomogne svojim partnerima da se suoče sa krizom. EU je stajala uz Ukrajinu od početka okupacije i uključila je Zapadni Balkan u svoje akcije kako bi pomogla državama članicama da se izbore sa krizom, uključujući plan REPoverEU. Finansijska podrška koja se nudi kroz paket energetske podrške EU je dodatna i ima za cilj direktnu podršku ljudima i preduzećima na Kosovu“, rekao je Sunjog.

Dodaoje se da je “od 75 miliona, 25 miliona predviđena su za subvencionisanje računa za električnu energiju i alternativnih metoda grejanja poput drva i peleta za oko 200.000 porodica domaćinstava, uključujući penzionere, samohrane majke, korisnike socijalnih šema i marginalizovane pojedince i porodice”.

Deo novca, odnosno 15 miliona će ići ka motivisanju javnosti da uštedi energiju tako što će domaćinstvima pružiti subvencije jednake količini štednje električne energije koju su postigli, u odnosu na isti mesec prošle godine. Ova mera obuhvata period januar-april i trebalo bi da je koristi oko 160.000 porodica.

Dok će se preostalih 35 miliona koristiti pomoć domaćinstvima, mikro, malim i srednjim preduzećima da povećaju energetsku efikasnost.

Oko 12.000 porodica koje žive u privatnim kućama ili stanovima u objektima socijalnog stanovanja biće podržano poboljšanom toplotnom izolacijom (fasade, prozori i vrata), dok će još 10.000 porodica biti podržano nabavkom efikasne opreme.

Oko 1.000 malih i srednjih preduzeća će dobiti podršku za kupovinu i ugradnju energetski efikasnih sistema grejanja i obnovljivih izvora energije kao što su solarni fotonaponski ili termalni paneli.

„Obezbeđena sredstva će Vlada Kosova koristiti da nastavi sa sprovođenjem mera planiranim za smanjenje socio-ekonomskog uticaja energetske krize na naše građane. Ovo je prvi put u okviru koristi od IPA fondova da EU nudi da se sva sredstva godišnjeg programa slivaju direktno u budžet, i to je tačno prema zahtevu Kosova Evropskoj uniji“, kazao je Besnik Bisljimi.  

Besnik Bisljimi se zahvalio Evropskoj uniji na podršci i poverenju i dodao da ova pomoć podstiče kosovsku vladu da radi još više i da nastavi da gradi institucionalne kapacitete.