Kosovska vlada sa dodatnim informacijama za putovanje u šengenski prostor nakon vizne liberalizacije

Kosovska vlada nastavila je sa iznošenjem opštih informacija o korišćenju kosovskog pasoša u šengenskom prostoru nakon vizne liberalizacije koja bi trebalo da stupi na snagu početkom sledeće godine.

Ukazali su na pravilo o roku isteka putne isprave, odnosno koliko pasoš mora da važi da bi se građani mogli kretati u zemlje šengena.

Pasoš, kako objašnjavaju, mora imati rok važenja od najmanje tri meseca nakon planiranog datuma odlaska iz šengenskog prostora.

Takođe, potrebno je dostaviti tačne informacije o mestu i svrsi putovanja.

Ujedno, ističu da je neophodno posedovati dokaz o boravku, kao što je rezervacija hotela/apartmana ili kontakti rođaka kod kojih će osoba boraviti.

Potrebni su i detalji samog putovanja, dodaju, uključujući rezervaciju povratnih karata.

Ukoliko putujete automobilom, poručuju, neophodno je posedovanje dokumenata o ovom vozilu – uključujući zeleni karton.

Ujedno su podsetili na to da građani koji putuju šengenskim prostorom, moraju dostaviti dokaz da poseduju dovoljno finansijkih sredstava.

Vizna liberalizacija za pasoše koje izdaje Kosovo počinje da važi od 1. januara 2024. godine.

Izvor :
Kossev