Kosovska policija pokrenula kampanju „Slavi srcem, ne oružjem“

Ministarstvo unutrašnjih poslova Kosova pokrenulo je i ove godine kampanju „Slavi srcem, ne oružjem”. Cilj kampanje uz poruku “Upamtite slavlje, a ne tragediju” je podizanje svesti o tome da je upotreba oružja na proslavama protivzakonita, kao i o opasnostima pucnjave tokom takvih događaja.

Zamenik ministra unutrašnjih poslova Kosova Bljerim Gašani naglasio je da je pucanje iz vatrenog oružja na zabavama krivično delo. On je naveo da Kosovska policija svake godine zapleni oko 1500 komada nelegalnog oružja različitih vrsta.

“Statistike pokazuju da je ilegalno oružje koje građani nezakonito upotrebljavaju glavni uzrok fatalnih ishoda. Mada je ovaj rizik u opadanju, i dalje ostaje pretnja za opštu bezbednost’’, kazao je Gašani.

Predstavnik Kosovske policije Arbneš Ajvazi istakao je važnost uloge škola u spečavanju negativne pojave korišćenja oružja na proslavama. Policija Kosova je prema njegovim rečima održala predavanja u svim većim gradovima, gde je bilo uključeno više od 300 đaka i nastavnika. Ajvazi je naveo da je u poslednje dve godine došlo do pada upotrebe oružja na proslavama.

„Statistika za 2022. i 2023. godinu pokazuje da je u 2023.godini zabeležen manji broj slučajeva. U 2022. godini zaplenjeno je 155 komada oružja koje je korišćeno samo na porodičnim slavljima, dok je 2023. godine, bilo 67 slučajeva za jun, jul i avgust, kada imamo najveći broj porodičnih proslava, kada je ukupno zaplenjeno 125 komada oružja”, rekao je Ajvazi.

Ministarka spolnih poslova Kosova Donika Gervala Švarc istakla je da oružje nije sredstvo za slavlje, jer često dovodi do tragičnih ishoda. Pohvalila je profesionalnost Kosovske policije i ukazala na poverenje građana u njihov rad.

“Naša policija radi svakog dana i garantuje bezbednost i blagostanje naših građana u izgradnji jednog bezbednijeg društva za sve. Povećanje poverenja u kosovsku policiju je ključno za uspeh ove kampanje. Građani se osećaju sigurnim i veruju da naše institucije za sprovođenje zakona su ovde da ih štite’’, kazala je ona.

Kampanju “Slavi srcem, ne oružjem”, Ministarstvo unutrašnjih poslova Kosova organizuje u saradnji sa Kosovskom policijom i školskim ustanovama, uz podršku Evropske unije.

„Ne možemo zavisiti samo od organa koji sprovode zakon, zato je vrlo bitno da radimo na podizanju svesti građana kako bismo se borili protiv ove negativne pojave. Da naučimo i edukujemo i decu o rizicima pucanja iz oružja i potencijalnom uticaju koji mogu imati u porodici. Evropska unija na Kosovu ostaje posvećena podršci, kao što je kampanja za podizanje svesti i radnji u suzbijanju negativnog uticaja pucanja na proslavama’’, rekla je Anamarija Duve iz Kancelarije EU u Prištini EU.

Prema kričnom zakonu Kosova upotreba oružja tokom proslava je kažnjiva kao “Ugrožavanje opšte sigurnosti, “Neovlašćeno posedovanje, kontrola ili držanje oružja” i Upotreba oružja ili opasnog oruđa”. Ova krivična dela kažnjavaju se novčanom kaznom do 10 000 evra ili zatvorom od jedne do osam godina.

Izvor :
Glas Amerike