„Komunikacija sudova sa javnošću i medijima nezadovoljavajuća“

U Prištini je danas održana panel diskusija na temu “Unapređivanje komunikacije sudova sa javnošću i medijima” na kojoj se govorilo o načinima da se unapredi transparentnost pravosuđa i poboljša komunikacija sudova sa javnošću i medijima. Portparolka Misije Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu Joana Lačana  rekla je da je izazov za sudove kako da javnosti prenesu vest o presudi za koju su građani imali drugačija očekivanja.

“Sudovi bi generalno trebalo da znaju šta javnost misli i govori o njima, da slušaju jer slušanje može da dovede do unapređenja komunikacije. To je poruka koja adresira uznemirenje građana. Kada se angažuje javnost onda može doći do izgradnje poverenja prema sudovima”, rekla je Lačana. 

Predsedavajući sudskog saveta Kosova Ajlbert Zogaj smatra da sudski savet Kosova ima potrebu da i dalje sluša javnost.

„Imamo pitanja koja ne uspevamo da prenesemo javnosti uprkos našim naporima. Na primer, sudstvo ima preko 100. 000 objavljenih sudskih odluka i 131 disciplinsku odluku, nemamo informativni portal koji je bitan za javnost,  ali da li smo izgradili unutrašnji informativni mehanizam za prenošenje tih poruka javnosti – na žalost ne. Potreban je ozbiljan rad sudstva da se ove stvari reše”, rekao je Zogaj. 

On je dodao i da javnost treba da ima na umu da je rad sudskog saveta Kosova diskretniji i zatvoreniji. Portparolka Vrhovnog suda Kosova Antigona Uka Ljutfiu istakla je da je dužnost sudova da sve svoje odluke objavi.

“Samo prošle godine imali smo više od 250 zahteva za pristup dokumentima na koja smo odgovorili. Imamo samo 10 zahteva koja smo odbili iz objektivnih razloga. Uz sav aganžman koji imamo nemoguće je da imamo proaktivan pristup koji bi smo želeli i koji bi bio najbolji za sud i sve ostale”, rekla je Ljutfiu. 

Članica upravnog odbora Udruženja novinara Kosova Naile Dema – Selmani istakla je da komunikacija između novinara i sudova nezadovoljavajuća. Ona je govorila o poteškoćama sa kojima se novinari tokom svog izveštavanja susreću.  

“Na osnovu izveštavanja naših novinara oni se susreću sa problemijma kao što su kašnjenje odgovora i nedostatak komunikacije zbog malog broja tih potparola u našim pravnim institucijama, pogotovo sudovima. Povodom toga, prošle godine naše udruženje je imalo sastanak sa Sudskim savetom Kosovom gde smo došli do nekog usaglašavanja da imamo prioritet za slučajeve gde dolazi do napada na novinare. Komunikacija je I dalje problem. I dalje nastojimo da se poveća broj potparola I da se omoguće fizički uslovi  jer se ponekad suđenja održavaju u malim prostorijama što izaziva fizičke probleme vezano za naše novinare”, rekla je Dema – Selmani. 

Panel diskusiju na temu “Unapređivanje komunikacije sudova sa javnošću i medijima” organizovala je Misija Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu.

Izvor :
Medija centar Čaglavica