Komunikacija sudova sa javnošću i medijima nezadovoljavajuća