Kolike su kazne za nepoštovanje novih antikovid mera

Na osnovu Zakona o sprečavanju i suzbijanju pandemije koronavirusa, građani koji ne poštuju odluku o ograničenju kretanja novčana kazna je do 200 evra, dok je za pravna lica 500 evra, piše IndeksOnline.

Takođe, kazna za one koji ne nose maske, ali i za one koji ne drže fizičku distancu iznosi 35 evra.

Tokom avgusta 2020. godine stupio je na snagu Zakon o sprečavanju i kontroli pandemije Kovid-19. Procenjuje se da je preko 300 hiljada građana kažnjeno zbog nepoštovanja mera protiv koronavirusa od avgusta 2020. do decembra 2021. godine.

Vrste kazni za prevenciju i borbu protiv Kovida 19

24.2 Novčanom kaznom od dvesta (200) evra kazniće se vozač motornog vozila koji ne poštuje odluku nadležnog organa za ograničenje kretanja građana i vozila prema utvrđenom rasporedu.

Na osnovu Zakona o sprečavanju i suzbijanju pandemije koronavirusa, građani koji ne poštuju odluku o ograničenju kretanja novčana kazna je do 200 evra, dok je za pravna lica 500 evra, piše IndeksOnline.

Takođe, kazna za one koji ne nose maske, ali i za one koji ne drže fizičku distancu iznosi 35 evra.

Tokom avgusta 2020. godine stupio je na snagu Zakon o sprečavanju i kontroli pandemije Kovid-19. Procenjuje se da je preko 300 hiljada građana kažnjeno zbog nepoštovanja mera protiv koronavirusa od avgusta 2020. do decembra 2021. godine.

Vrste kazni za prevenciju i borbu protiv Kovida-19

24.2 Novčanom kaznom od dvesta (200) evra kazniće se vozač motornog vozila koji ne poštuje odluku nadležnog organa za ograničenje kretanja građana i vozila prema utvrđenom rasporedu.

Ove mere, u velikoj meri, poštuje većina građana, ali ima i onih koji o istima nisu vodili računa, te su zbog toga kažnjeni novčanim kaznama.

Policija poziva građane da sarađuju sa policijom i ukoliko imaju saznanja da lica, odnosno određena mesta ne poštuju mere protiv Kovida-19, da odmah obaveste policiju, najbližu stanicu, ili putem digitalne aplikacije „Pozovite policiju “ ili na brojeve: 192, 0290/326-250 i 0290/322-406, a policija će preduzeti sve potrebne mere, u skladu sa zakonom protiv širenja koronavirusa.

Podsetimo, Vlada Kosova odobrila je nove antikovid mere, gde se u odluci vlade, između ostalog, navodi da su sastanci u zatvorenom prostoru dozvoljeni sa najviše 30 osoba. Zabranjena je delatnost noćnih klubova i organizovanje festivala, koncerata, venčanja i veridbi. 

Operaterima javnog prevoza je dozvoljeno da rade sa 50 odsto kapaciteta. 

Poslednjih dana došlo je do drastičnog povećanja broja zaraženih koronavirusom.

Izvor :
RTK2, Indeks online