Kik boks klub “Šakal“ od Opštine Gračanica dobio novu tatami podlogu