Jednostavan način da podnesete žalbu zbog kršenja jezičkih prava

Nevladina organizacija Nova društvena inicijativa predstavila je danas u Gračanici google chrome ekstenziju pod nazivom “Të thuash – Reci nešto” preko koje građani na brz i jednostavan način mogu da podnošu žalbu na kršenje jezičkih prava.

U okviru projekta “Të thuash – Reci nešto” koji sprovodi Nova društvena inicijativa razvijena je istoimena google chrome ekstenzija koja ima za cilj da građanima olakša proces podnošenja žalbi na kršenje jezičkih prava.

“Ranije je to išlo da vi odete na sajt, skinete formular, popunite ga, vratite ga na mejl, unesete sve potrebne mejlove, dodate fotografije ili šta već imate kao dokaze u prilog vašim tvrdnjama da vam je prekršeno jezičko pravo i to je oduzimalo oko pola sata i jače vremena. Ono što smo mi u okviru ovog projekta razvili je ova google chrome ekstenzija. Odete u ovaj google chrome veb stor i ukucate reci nešto, dodaj u hrom i onda svaki put kada budete posetili neki zvanični sajt ministarstva ili opštine na Kosovu pojaviće vam se ova ekstenzija”, rekla je Milica Radovanović iz Nove društvene inicijative.

Prilikom popunjavanja obrasca za žalbu neophodno je uneti osnovne podatke, ime i prezime, adresu, opis kako je došlo do kršenja jezičkih prava i dokaz koji ide u prilog tvrdnjama.

“Ta vaša žalba automatski stiže Kancelariji poverenika za jezike kao i kontakt osobama u instituciju u kojoj je došlo do kršenja vašeg jezičkog prava. Ukoliko ljudi budu počeli da koriste, budu počeli da podnose žalbe Kancelarija poverenika će stvoriti i neku bazu podataka pa će moći i da se vidi, na primer, u kojim konkretno institucijama najčešće dolazi do kršenja jezičkih prava”, rekla je Radovanović.

U narednom periodu radiće se na poboljšanju google chrome ekstenzije kako bi njome bile obuhvaćene sve institucije na Kosovu.

“Sudove nismo uključili u sajtove koje ova ekstenzija pokriva. To ćemo uraditi u narednom periodu. Policija Kosova najčešće krši prava na upotrebu jezika. Iako smo uključili Ministarstvo unutrašnjih poslova, sajt kosovske policije nismo. Tako da u narednom periodu radićemo na tome i da sajtove ovih institucija uključimo u rad ove google chrome ekstenzije”, rekla je Radovanović.

Projekat “Të thuash – Reci nešto” sprovodi nevladina organizacija Nova društvena inicijativa u saradnji sa Centrom za socijalna istraživanja i Kancelarijom poverenika za jezike koji su radili na VOC-UP platformi u okviru koje je razvijen i kurs albanskog i srpskog jezika za službenike. Projekat finansira Holandska ambasada na Kosovu.

Izvor :
Medija centar