Javni poziv za javnu raspravu o Razvojnom planu opštine Gračanica za period 2022-2030. godine

Opština Gračanica uputila je javni poziv za javnu raspravu „Nacrt profila opštine Gračanica u svrhu izrade Razvojnog plana opštine za period 2022-2030“.

Odeljenje za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine pokrenulo je postupak izrade „Razvojnog plana opštine Gračanica 2022-2030“ koji je jedan od najvažnijih dokumenata za održivi razvoj cele opštine. Razvojni plan opštine predstavlja strateški, multi-sektorski plan, koji postavlja ciljeve dugoročnog ekonomskog, društvenog i prostornog razvoja.

S obzirom na važnost dokumenta, učešće javnosti u ovoj fazi postupka je od suštinskog značaja. S toga, pozivaju se svi zainteresovani građani, predstavnici lokalnih saveta, organizacije civilnog društva, institucije javnog i privatnog sektora, kao i ostali zaintersovani, da učestvuju na javnoj raspravi, gde kroz diskusiju, sugestije, komentare i primedbe mogu doprineti završetku ove faze plana, koji je u opštem interesu građana, odnosno stanovnika Opštine Gračanica.

Javna rasprava na temu „Nacrt profila opštine Gračanica u svrhu izrade Razvojnog plana opštine za peirod 2022-2030“ održaće se u petak, 15. aprila 2022. godine sa početkom u 10.00 časova u Domu kulture u Gračanici.

Poziv za Javnu raspravu možete pogledati ovde:

https://nasagracanica.com/wp-content/uploads/2022/04/Poziv-za-javnu-raspravu.pdf.

Izvor: Naša Gračanica