Izborna skupština Društva novinara Kosova i Metohije 11. decembra

Izvršni odbor Društva novinara Kosova i Metohije (DNKiM) zakazao je Izbornu skupštinu i raspisao izbore za organe DNKiM za 11. decembar ove godine. Izborna skupština će biti održana u Domu kulture u Gračanici u 12 časova.

Na skupštini će biti predstavljen izveštaj o radu i izabrano rukovodstvo za naredni mandat.

U skladu sa Pravilima DNKiM Izborna skupština saziva se 30 dana pre održavanja, a predlozi kandidata za predsednika i Izvršni odbor DNKiM-a podnose se u roku od 10 dana od dana objavljivnja odluke o raspisivanju izbora.

Kandidat za predsednika treba da ima najmanje 15 potpisa redovnih članova UNS-a sa teritorije Kosova i Metohije, dok kandidat za člana Izvršnog odbora treba da prikupi najmanje pet potpisa redovnih članova.

Redovni članovi UNS-a sa teritorije Kosova i Metohije imaju pravo da predlože po jednog člana za oba organa DNKiM.

Predloženi kandidati moraju da prihvate kandidaturu pisanom izjavom koja može biti data i elektronskom poštom.

Rok za prijem kandidatura, koje treba da sadrže obrazloženje, potrebne potpise redovnih članova i saglasnost kandidata je 21. novembar 2021. godine. Adresa DNKiM je Dom kulture Gračanica (Za Društvo novinara Kosova i Metohije), a imejl izbornaskupstinadnkim2021@uns.rs.

Članovi Kandidacione komisije su: Đorđe Jevtić, Katarina Marinković i Nino Brajović.

Izvor :
UNS