Insajder dokument: „I južno i severno od Ibra, daleko od Beograda”

„I južno i severno od Ibra daleko od Beograda“ priča je o ljudima koji žive na Kosovu i Metohiji. O njihovom svakodnevnom životu i strahovima. Srbi koji žive na Kosovu zvanično žive u Srbiji jer je, prema Ustavu, deo Srbije.

U realnosti je potpuno drugačije.

Status kvo odgovara pojedincima i interesnim grupama, ali ne i onima koji ne pripadaju nikome.

Od ukupnog broja Srba na Kosovu i Metohiji, južno od Ibra živi njih oko dve trećine.

Imaginarna granica, koju predstavlja Ibar, odvaja sever, gde Beograd ima veliki uticaj, od ostalog dela Kosova i Metohije, gde je Priština dominantna.

Dok se pregovara o tome čije je Kosovo i Metohija, Srbi koji žive i južno i severno od Ibra sve češće pitaju: Čiji smo mi?

Izvor :
Insajder